Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

23,0

72,8

81,9

86,8

89,5

80,8

23,6

84,8

Heby

21,8

67,7

78,9

86,3

84,1

78,2

27,4

81,6

Håbo

19,0

70,1

81,3

89,7

91,1

80,9

19,5

86,5

Knivsta

19,2

71,3

84,3

92,0

91,5

84,5

29,2

88,6

Tierp

20,0

70,1

77,9

84,2

85,4

77,7

24,1

81,3

Uppsala

18,8

51,6

72,4

84,6

87,1

79,8

25,7

80,1

Älvkarleby

14,1

60,7

72,4

82,3

87,7

75,4

16,3

79,6

Östhammar

25,7

76,4

83,4

90,1

90,1

80,9

24,7

85,9

Uppsala län

19,8

57,2

75,1

85,8

87,9

79,9

24,8

81,9

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

25,4

71,2

78,4

84,2

88,4

79,0

17,0

82,6

Heby

24,5

62,5

74,5

83,9

80,9

74,1

19,8

78,1

Håbo

22,2

67,5

80,4

89,7

89,9

77,7

14,6

85,4

Knivsta

22,7

68,9

82,1

90,7

90,7

82,2

22,6

87,1

Tierp

20,9

69,2

73,4

81,4

83,1

75,0

17,6

78,3

Uppsala

21,9

50,0

70,8

83,8

86,9

79,2

21,2

79,3

Älvkarleby

19,0

56,4

68,0

77,7

85,7

71,2

12,0

75,9

Östhammar

27,7

74,8

81,3

88,6

88,4

79,0

17,7

84,1

Uppsala län

22,6

54,8

73,0

84,6

87,1

78,5

19,5

80,5

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

21,1

74,2

85,1

89,5

90,5

82,5

30,4

86,9

Heby

19,1

72,1

82,8

88,7

87,3

82,0

34,1

84,9

Håbo

16,1

72,2

82,2

89,7

92,3

83,8

25,0

87,6

Knivsta

16,2

73,4

86,6

93,4

92,2

86,6

35,7

90,2

Tierp

19,2

70,9

82,1

87,0

87,4

80,3

30,5

84,2

Uppsala

16,1

53,3

74,0

85,3

87,3

80,4

30,6

81,0

Älvkarleby

11,1

64,8

76,5

86,7

89,8

79,3

20,5

83,1

Östhammar

24,1

77,6

85,2

91,4

91,7

82,8

31,3

87,6

Uppsala län

17,3

59,6

77,1

87,0

88,7

81,4

30,4

83,2

Riket

20,5

65,1

79,6

85,7

86,8

78,2

28,1

82,6

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

23,0

72,8

81,9

86,8

89,5

80,8

23,6

84,8

Heby

21,8

67,7

78,9

86,3

84,1

78,2

27,4

81,6

Håbo

19,0

70,1

81,3

89,7

91,1

80,9

19,5

86,5

Knivsta

19,2

71,3

84,3

92,0

91,5

84,5

29,2

88,6

Tierp

20,0

70,1

77,9

84,2

85,4

77,7

24,1

81,3

Uppsala

18,8

51,6

72,4

84,6

87,1

79,8

25,7

80,1

Älvkarleby

14,1

60,7

72,4

82,3

87,7

75,4

16,3

79,6

Östhammar

25,7

76,4

83,4

90,1

90,1

80,9

24,7

85,9

Uppsala län

19,8

57,2

75,1

85,8

87,9

79,9

24,8

81,9

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

25,4

71,2

78,4

84,2

88,4

79,0

17,0

82,6

Heby

24,5

62,5

74,5

83,9

80,9

74,1

19,8

78,1

Håbo

22,2

67,5

80,4

89,7

89,9

77,7

14,6

85,4

Knivsta

22,7

68,9

82,1

90,7

90,7

82,2

22,6

87,1

Tierp

20,9

69,2

73,4

81,4

83,1

75,0

17,6

78,3

Uppsala

21,9

50,0

70,8

83,8

86,9

79,2

21,2

79,3

Älvkarleby

19,0

56,4

68,0

77,7

85,7

71,2

12,0

75,9

Östhammar

27,7

74,8

81,3

88,6

88,4

79,0

17,7

84,1

Uppsala län

22,6

54,8

73,0

84,6

87,1

78,5

19,5

80,5

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

21,1

74,2

85,1

89,5

90,5

82,5

30,4

86,9

Heby

19,1

72,1

82,8

88,7

87,3

82,0

34,1

84,9

Håbo

16,1

72,2

82,2

89,7

92,3

83,8

25,0

87,6

Knivsta

16,2

73,4

86,6

93,4

92,2

86,6

35,7

90,2

Tierp

19,2

70,9

82,1

87,0

87,4

80,3

30,5

84,2

Uppsala

16,1

53,3

74,0

85,3

87,3

80,4

30,6

81,0

Älvkarleby

11,1

64,8

76,5

86,7

89,8

79,3

20,5

83,1

Östhammar

24,1

77,6

85,2

91,4

91,7

82,8

31,3

87,6

Uppsala län

17,3

59,6

77,1

87,0

88,7

81,4

30,4

83,2

Riket

20,5

65,1

79,6

85,7

86,8

78,2

28,1

82,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta