Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2018. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Enköping

394

3,8

407

3,6

Heby

87

2,9

96

2,8

Håbo

136

2,7

132

2,5

Knivsta

87

2,0

109

2,4

Tierp

204

4,4

228

4,4

Uppsala

1 657

3,1

2 074

3,8

Älvkarleby

88

4,3

92

3,9

Östhammar

94

1,9

104

1,9

Uppsala län

2 746

3,1

3 241

3,5

Riket

87 444

3,6

98 265

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2009-2018. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enköping

3,4

3,6

3,2

2,9

3,0

2,5

2,9

3,1

3,6

3,8

Heby

4,0

4,2

4,1

4,3

4,3

3,8

3,1

2,8

2,8

2,9

Håbo

2,3

2,4

2,4

2,4

2,7

2,9

2,2

2,4

2,6

2,7

Knivsta

2,3

2,2

2,1

2,4

2,1

4,3

1,5

1,8

2,1

2,0

Tierp

5,0

4,9

4,3

4,2

4,7

1,6

4,0

4,3

4,6

4,4

Uppsala

3,5

3,7

3,6

3,4

3,2

2,3

2,9

3,0

3,2

3,1

Älvkarleby

4,3

4,3

4,4

4,3

4,0

3,8

4,6

4,3

5,0

4,3

Östhammar

2,3

2,6

2,4

2,4

2,5

3,0

2,6

2,1

2,2

1,9

Uppsala län

3,4

3,6

3,4

3,3

3,2

2,9

2,9

3,0

3,2

3,1

Riket

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enköping

3,9

3,9

3,0

3,1

3,3

2,4

2,9

3,3

3,6

3,6

Heby

5,0

4,1

3,5

3,8

4,2

4,7

3,2

3,2

3,2

2,8

Håbo

2,5

2,5

2,2

2,6

3,0

3,8

2,5

2,5

2,6

2,5

Knivsta

2,5

2,6

2,1

2,2

2,5

4,7

1,7

1,9

2,3

2,4

Tierp

5,1

4,5

4,0

4,9

5,2

2,2

4,7

5,0

4,9

4,4

Uppsala

4,5

4,8

4,4

4,3

4,2

2,6

3,8

4,0

4,4

3,8

Älvkarleby

5,1

4,8

4,6

5,4

5,2

3,9

5,6

4,9

4,8

3,9

Östhammar

2,7

2,9

2,4

2,3

2,4

3,1

2,5

2,4

2,2

1,9

Uppsala län

4,2

4,3

3,8

3,9

3,9

3,6

3,5

3,7

3,9

3,5

Riket

5,7

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2009-2018. Index år 2009=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enköping

100

104

94

84

89

73

84

91

105

110

Heby

100

105

104

108

109

96

77

71

70

73

Håbo

100

104

102

105

117

127

96

101

113

117

Knivsta

100

93

91

101

92

184

64

79

90

86

Tierp

100

99

87

85

95

33

81

86

93

89

Uppsala

100

105

102

97

92

66

82

86

93

89

Älvkarleby

100

101

103

100

94

88

108

100

118

99

Östhammar

100

111

103

105

110

129

114

90

94

84

Uppsala län

100

104

99

96

94

86

84

87

95

92

Riket

100

103

100

97

95

88

84

81

83

82

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enköping

100

98

76

78

83

61

75

84

91

92

Heby

100

81

69

75

83

94

64

64

63

56

Håbo

100

100

91

104

122

156

103

101

104

100

Knivsta

100

101

84

89

98

185

67

75

92

94

Tierp

100

90

80

96

103

43

92

98

96

86

Uppsala

100

106

98

95

92

58

84

88

97

85

Älvkarleby

100

95

91

106

103

77

110

96

95

78

Östhammar

100

107

89

84

87

115

92

89

81

69

Uppsala län

100

102

92

93

93

86

84

88

94

84

Riket

100

92

82

85

85

81

78

76

74

68

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2009-2018. Index år 2009=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enköping

100

104

94

84

89

73

84

91

105

110

Heby

100

105

104

108

109

96

77

71

70

73

Håbo

100

104

102

105

117

127

96

101

113

117

Knivsta

100

93

91

101

92

184

64

79

90

86

Tierp

100

99

87

85

95

33

81

86

93

89

Uppsala

100

105

102

97

92

66

82

86

93

89

Älvkarleby

100

101

103

100

94

88

108

100

118

99

Östhammar

100

111

103

105

110

129

114

90

94

84

Uppsala län

100

104

99

96

94

86

84

87

95

92

Riket

100

103

100

97

95

88

84

81

83

82

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enköping

100

98

76

78

83

61

75

84

91

92

Heby

100

81

69

75

83

94

64

64

63

56

Håbo

100

100

91

104

122

156

103

101

104

100

Knivsta

100

101

84

89

98

185

67

75

92

94

Tierp

100

90

80

96

103

43

92

98

96

86

Uppsala

100

106

98

95

92

58

84

88

97

85

Älvkarleby

100

95

91

106

103

77

110

96

95

78

Östhammar

100

107

89

84

87

115

92

89

81

69

Uppsala län

100

102

92

93

93

86

84

88

94

84

Riket

100

92

82

85

85

81

78

76

74

68

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta