Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Sysselsatta i program

Sysselsatta i program

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m. Det är den registerbaserade arbetskraften som redovisas.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2018

Kommun/ Region Antal Andel (%)
Enköping 529 2,4
Heby 146 2,3
Håbo 156 1,5
Knivsta 87 1,0
Tierp 387 3,9
Uppsala 2 348 2,2
Älvkarleby 265 6,0
Östhammar 198 1,9
Uppsala län 4 117 2,3
Riket 161 594 3,3

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, årsmedeltal 2008-2018

         

År

Antal i program 16-64 år

Andel i program 16-64 år (%)

Uppsala län

Riket

Uppsala län

Riket

2008

1 847

70 796

1,2

1,6

2009

2 955

120 671

1,8

2,6

2010

4 687

179 768

2,8

3,8

2011

4 237

170 951

2,6

3,8

2012

4 221

179 636

2,5

3,9

2013

4 475

189 384

2,7

4,0

2014

3 790

176 624

2,2

3,7

2015

3 844

176 495

2,3

3,7

2016

3 875

173 018

2,3

3,6

2017

3 977

171 155

2,3

3,5

2018

4 117

161 594

2,3

3,3

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet sysselsatta i program 2008-2018. Index år 2008=100

     

År

I program. Index år 2008=100

Uppsala län

Riket

2008

100

100

2009

160

170

2010

254

254

2011

229

241

2012

229

254

2013

242

268

2014

205

249

2015

208

249

2016

210

244

2017

215

242

2018

223

228

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta