Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2018

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Enköping 20,8
Heby 24,5
Håbo 17,7
Knivsta 13,5
Tierp 23,6
Uppsala 16,7
Älvkarleby 24,1
Östhammar 26,8
Uppsala län 18,6
Riket 19,8
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2007-2018

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 17,6 18,3 18,8 19,2 19,6 20,2 20,6 20,6 21,0 20,8 20,8 20,8
Heby 20,3 20,9 21,4 21,9 22,4 23,2 23,6 23,6 24,1 24,2 24,1 24,5
Håbo 11,3 12,5 13,4 14,4 15,5 16,2 17,0 17,0 17,8 17,9 17,8 17,7
Knivsta 10,1 10,7 11,3 11,8 12,2 12,5 13,2 13,2 13,6 13,6 13,5 13,5
Tierp 20,7 21,2 21,7 22,1 22,6 22,9 23,5 23,5 23,6 23,6 23,6 23,6
Uppsala 13,5 14,0 14,3 14,7 15,2 15,6 16,0 16,0 16,5 16,7 16,7 16,7
Älvkarleby 19,3 19,9 20,7 21,1 21,9 22,5 23,0 23,0 23,3 23,3 23,8 24,1
Östhammar 20,2 21,2 21,8 22,4 23,0 23,6 24,4 24,4 25,7 25,9 26,4 26,8
Uppsala län 15,1 15,6 16,0 16,5 17,0 17,4 17,9 17,9 18,4 18,5 18,5 18,6
Riket 17,5 17,8 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,8
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2007-2018 Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 104 107 109 111 115 117 117 120 118 118 118
Heby 100 103 105 108 110 114 116 116 119 119 119 121
Håbo 100 111 119 128 137 144 150 150 158 158 158 157
Knivsta 100 106 112 116 120 124 130 130 134 134 133 133
Tierp 100 102 105 107 109 111 113 113 114 114 114 114
Uppsala 100 103 106 109 112 115 118 118 122 123 123 124
Älvkarleby 100 103 107 109 114 116 119 119 121 121 123 125
Östhammar 100 105 108 111 114 117 121 121 127 129 131 133
Uppsala län 100 104 106 110 113 116 119 119 122 123 123 123
Riket 100 101 103 105 107 109 111 111 113 113 113 113

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta