Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2018

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Enköping 19,4
Heby 17,4
Håbo 21,8
Knivsta 25,9
Tierp 18,3
Uppsala 18,4
Älvkarleby 18,4
Östhammar 17,2
Uppsala län 19,0
Riket 18,8
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2007-2018

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 18,8 18,8 17,2 18,3 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 19,0 19,2 19,4
Heby 18,0 17,6 15,8 16,8 16,5 16,4 16,7 16,9 17,0 17,5 17,3 17,4
Håbo 22,7 22,7 20,7 21,9 21,4 21,4 21,4 21,3 21,4 21,8 21,7 21,8
Knivsta 25,0 25,4 24,0 25,3 25,2 25,6 25,9 25,8 26,0 26,2 26,3 25,9
Tierp 17,7 17,7 15,9 17,0 16,8 16,7 16,7 16,8 17,2 17,7 18,0 18,3
Uppsala 17,6 17,7 16,3 17,4 17,4 17,5 17,5 17,7 18,0 18,2 18,3 18,4
Älvkarleby 17,4 17,2 15,7 17,0 17,1 17,0 17,2 17,3 17,7 17,9 18,3 18,4
Östhammar 17,3 17,2 15,2 16,4 16,1 16,3 16,4 16,4 16,6 17,0 17,1 17,2
Uppsala län 18,4 18,4 16,9 18,0 17,9 18,0 18,1 18,2 18,5 18,7 18,9 19,0
Riket 18,2 18,0 16,6 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,8
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2007-2018. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 100 91 98 97 98 98 99 99 101 102 104
Heby 100 98 88 93 92 91 93 94 95 97 96 96
Håbo 100 100 91 96 94 94 94 94 94 96 95 96
Knivsta 100 101 96 101 101 102 104 103 104 105 105 104
Tierp 100 100 90 96 95 94 94 95 97 100 102 103
Uppsala 100 101 93 99 99 99 100 101 102 103 104 104
Älvkarleby 100 99 90 98 98 98 99 100 102 103 106 106
Östhammar 100 99 88 95 93 94 95 94 96 98 99 99
Uppsala län 100 100 92 98 97 98 98 99 101 102 103 103
Riket 100 99 91 98 98 98 100 101 102 103 104 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta