Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden under 25 år, 1993-2018

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1993-2018

1993        

2018            

Antal            

Procent

Enköping

36 109

44 429

8 320

23,0

Heby

0

13 910

13 910

 

Håbo

16 514

21 564

5 050

30,6

Knivsta

0

18 720

18 720

 

Tierp

20 410

21 127

717

3,5

Uppsala

178 011

225 164

47 153

26,5

Älvkarleby

9 371

9 392

21

0,2

Östhammar

22 591

22 048

-543

-2,4

Uppsala län

283 006

376 354

93 348

33,0

Riket

8 745 109

10 230 185

1 485 076

17,0

Knivsta kommun bröts ut ur Uppsala kommun 2003-01-01. Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01. I siffrorna för Uppsala län år 1993 ingår inte Heby kommun.

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta