Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden 2017-2018

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2017-2018

2017

2018            

Antal      

Procent

Enköping

43 797

44 429

632

1,4

Heby

13 854

13 910

56

0,4

Håbo

21 083

21 564

481

2,3

Knivsta

18 064

18 720

656

3,6

Tierp

20 930

21 127

197

0,9

Uppsala

219 914

225 164

5 250

2,4

Älvkarleby

9 402

9 392

-10

-0,1

Östhammar

21 927

22 048

121

0,6

Uppsala län

368 971

376 354

7 383

2,0

Riket

10 120 242

10 230 185

109 943

1,1

Källa: Statistiska centralbyrån

         
         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta