Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-11-22
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Enköping

2 675

11

0

Heby

860

4

1

Håbo

1 222

0

0

Knivsta

491

0

0

Tierp

1 770

3

0

Uppsala

12 913

1

0

Älvkarleby

980

4

0

Östhammar

1 769

0

0

Uppsala län

22 680

23

0

Riket

738 953

2 005

0

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Enköping

2 517

2 517

2 462

2 568

2 568

2 525

2 525

2 551

2 675

2 675

Heby

732

750

772

799

799

799

836

836

860

860

Håbo

1 267

1 267

1 267

1 267

1 267

1 267

1 293

1 293

1 332

1 222

Knivsta

492

492

492

492

492

492

492

491

491

491

Tierp

1 675

1 675

1 688

1 688

1 749

1 749

1 712

1 730

1 770

1 770

Uppsala

11 001

11 370

11 370

11 703

11 809

12 484

12 334

12 542

12 580

12 913

Älvkarleby

961

983

983

983

983

1 039

975

975

980

980

Östhammar

1 695

1 695

1 695

1 695

1 695

1 728

1 728

1 728

1 763

1 769

Uppsala län

19 608

19 999

19 957

21 195

21 362

22 083

21 895

22 146

22 451

22 680

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Enköping

19

22

30

51

45

17

0

11

1

11

Heby

19

10

13

24

4

9

4

4

9

4

Håbo

7

13

8

8

1

2

0

3

0

0

Knivsta

0

0

2

0

0

4

6

0

0

0

Tierp

110

117

143

100

81

97

55

27

11

3

Uppsala

26

13

3

0

0

16

2

0

1

1

Älvkarleby

36

53

64

32

41

67

54

11

6

4

Östhammar

50

51

59

66

38

42

17

7

28

0

Uppsala län

248

269

309

281

210

254

138

63

56

23

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Enköping

0,8

0,9

1,2

2,0

1,8

0,7

0,0

0,4

0,0

0,0

Heby

2,6

1,3

1,7

3,0

0,5

1,1

0,5

0,5

1,0

1,0

Håbo

0,6

1,0

0,6

0,6

0,1

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

Knivsta

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,8

1,2

0,0

0,0

0,0

Tierp

6,6

7,0

8,5

5,9

4,6

5,5

3,2

1,6

0,6

0,6

Uppsala

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Älvkarleby

3,7

5,4

6,5

3,3

4,2

6,4

5,5

1,1

0,6

0,6

Östhammar

2,9

3,0

3,5

3,9

2,2

2,4

1,0

0,4

1,6

1,6

Uppsala län

1,3

1,3

1,5

1,3

1,0

1,2

0,6

0,3

0,2

0,2

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,4

Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01. I siffrorna för Uppsala län år 2004-2006 ingår inte Heby kommun

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2003-2015 i kommunala bostadsföretag. Index år 2003=100

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2003=100

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

Enköping

100

100

98

102

102

100

100

101

106

106

Heby

100

102

105

109

109

109

114

114

117

117

Håbo

100

100

100

100

100

100

102

102

105

96

Knivsta

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tierp

100

100

101

101

104

104

102

103

106

106

Uppsala

100

103

103

106

107

113

112

114

114

117

Älvkarleby

100

102

102

102

102

108

101

101

102

102

Östhammar

100

100

100

100

100

102

102

102

104

104

Uppsala län

100

102

102

108

109

113

112

113

114

116

Riket

100

99

100

100

98

97

96

95

94

94

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2003=100

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

Enköping

100

116

158

268

237

89

0

58

5

58

Heby

100

53

68

126

21

47

21

21

47

21

Håbo

100

186

114

114

14

29

0

43

0

0

Knivsta

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tierp

100

106

130

91

74

88

50

25

10

3

Uppsala

100

50

12

0

0

62

8

0

4

4

Älvkarleby

100

147

178

89

114

186

150

31

17

11

Östhammar

100

102

118

132

76

84

34

14

56

0

Uppsala län

100

108

125

113

85

102

56

25

23

9

Riket

100

96

80

70

65

72

48

41

19

14

Knivsta kommun bröts ut ur Uppsala kommun 2003-01-01. Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01. I siffrorna för Uppsala län år 2000-2006 ingår inte Heby kommun

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta