Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2018-11-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2017

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Enköping 19 463 24 334 80,0
Heby 6 392 7 462 85,7
Håbo 9 430 11 653 80,9
Knivsta 8 029 10 035 80,0
Tierp 9 598 11 332 84,7
Uppsala 86 163 133 751 64,4
Älvkarleby 4 348 5 054 86,0
Östhammar 10 417 11 510 90,5
Uppsala län 153 840 215 131 71,5
Riket 4 345 661 5 774 581 75,3
Demografisk försörjningskvot 2007-2017

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enköping 75,5 75,9 76,5 76,4 76,5 77,7 78,6 79,2 79,2 79,2 80,0
Heby 83,9 82,6 82,2 81,9 81,6 82,5 83,3 83,9 84,3 85,8 85,7
Håbo 69,1 71,4 72,8 74,5 75,7 76,4 77,7 78,1 78,6 80,4 80,9
Knivsta 71,5 72,8 74,5 74,7 75,1 76,2 78,0 78,3 77,9 79,2 80,0
Tierp 81,4 81,2 81,6 82,0 82,2 81,7 82,9 83,0 83,8 84,4 84,7
Uppsala 58,7 59,2 59,4 59,8 60,3 60,6 61,2 62,0 63,1 63,7 64,4
Älvkarleby 76,7 77,5 78,3 78,4 79,6 80,1 81,0 82,5 82,1 82,7 86,0
Östhammar 79,7 80,5 81,0 81,3 81,7 83,4 84,4 85,4 86,8 88,8 90,5
Uppsala län 65,7 66,2 66,5 66,8 67,3 67,7 68,5 69,2 70,0 70,8 71,5
Riket 70,2 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enköping 100 101 101 101 101 103 104 105 105 105 106
Heby 100 99 98 98 97 98 99 100 101 102 102
Håbo 100 103 105 108 110 111 112 113 114 116 117
Knivsta 100 102 104 104 105 107 109 110 109 111 112
Tierp 100 100 100 101 101 100 102 102 103 104 104
Uppsala 100 101 101 102 103 103 104 106 107 109 110
Älvkarleby 100 101 102 102 104 104 106 108 107 108 112
Östhammar 100 101 102 102 103 105 106 107 109 111 114
Uppsala län 100 101 101 102 102 103 104 105 107 108 109
Riket 100 101 101 102 102 103 104 104 105 106 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta