Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2018. Uppsala län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 2 367 2 544 4 911
Utvandrare 859 866 1 725
Flyttningsnetto 1 508 1 678 3 186

Invandrare och utvandrare 1990-2018

 

 

 

 

 

     

År

Uppsala län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

1 247

1 269

410

430

837

839

1 676

1991

1 171

1 271

403

406

768

865

1 633

1992

1 078

1 144

514

530

564

614

1 178

1993

1 416

1 374

796

814

620

560

1 180

1994

1 370

1 336

888

924

482

412

894

1995

972

846

712

748

260

98

358

1996

853

778

837

766

16

12

28

1997

958

985

772

801

186

184

370

1998

1 063

1 091

669

636

394

455

849

1999

1 021

955

748

783

273

172

445

2000

1 100

1 138

757

832

343

306

649

2001

1 117

1 109

662

661

455

448

903

2002

1 131

1 171

728

668

403

503

906

2003

1 072

982

742

720

330

262

592

2004

1 011

964

707

748

304

216

520

2005

938

965

816

870

122

95

217

2006

1 197

1 248

849

870

348

378

726

2007

1 325

1 417

677

750

648

667

1 315

2008

1 519

1 569

645

679

874

890

1 764

2009

1 692

1 763

643

697

1 049

1 066

2 115

2010

1 722

1 921

746

844

976

1 077

2 053

2011

1 438

1 566

789

831

649

735

1 384

2012

1 653

1 661

963

1 058

690

603

1 293

2013

1 687

1 756

870

882

817

874

1 691

2014

1 785

1 930

1 193

1 225

592

705

1 297

2015

2 056

2 193

991

1 179

1 065

1 014

2 079

2016

2 265

2 570

764

838

1 501

1 732

3 233

2017

2 299

2 731

786

859

1 513

1 872

3 385

2018

2 367

2 544

859

866

1 508

1 678

3 186

Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01

Källa: Statistiska centralbyrån

               
               
               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta