Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Uppsala län

Riket

 

Medborgarskapsland

Uppsala län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

622

12,7

13,7

 

Sverige

792

45,9

48,7

Afghanistan

427

8,7

7,3

 

Finland

137

7,9

4,3

Syrien

375

7,6

10,5

 

Tyskland

73

4,2

2,9

Europa utom EU28 och Norden

253

5,2

7,5

 

Kina

62

3,6

2,0

Indien

207

4,2

5,5

 

Nordamerika

53

3,1

1,9

Finland

198

4,0

1,9

 

Polen

35

2,0

3,7

Kina

184

3,7

2,2

 

Norge

29

1,7

3,1

Tyskland

154

3,1

1,8

 

Europa utom EU28 och Norden

29

1,7

2,3

Eritrea

141

2,9

2,9

 

Irak

29

1,7

0,9

Nordamerika

117

2,4

1,9

 

Island

25

1,4

0,8

Polen

97

2,0

2,9

 

Storbritannien och Nordirland

24

1,4

1,6

Storbritannien och Nordirland

93

1,9

1,6

 

Indien

24

1,4

3,5

Irak

80

1,6

3,0

 

Danmark

23

1,3

3,6

Iran

78

1,6

1,9

 

Oceanien

20

1,2

0,5

Sydamerika

69

1,4

1,5

 

Rumänien

18

1,0

1,1

Norge

68

1,4

1,5

 

Eritrea

6

0,3

0,1

Somalia

65

1,3

2,1

 

Iran

6

0,3

0,5

Rumänien

48

1,0

1,7

 

Syrien

6

0,3

0,8

Island

44

0,9

0,4

 

Sydamerika

4

0,2

0,9

Oceanien

30

0,6

0,3

 

Somalia

2

0

0,4

Danmark

19

0,4

1,4

 

Afghanistan

2

0

0,2

Statslös

44

0,9

1,5

 

Statslös

5

0,3

0,2

Okänt

5

0,1

0,3

 

Okänt

0

0,0

0,2

Övriga

1 493

30,4

24,7

 

Övriga

321

19

15,8

Samtliga                                    

4 911

100

100

 

Samtliga                                  

1 725

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta