Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Ungdomars (18-24 år) inrikes f…

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas som flyttning i statistiken.

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar under 2018 efter kön

             

Kommun/ Region

Inrikes inflyttade

Inrikes utflyttade

Flyttningsnetto

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Enköping

197

212

265

246

-68

-34

Heby

94

62

117

117

-23

-55

Håbo

92

85

142

142

-50

-57

Knivsta

132

109

133

110

-1

-1

Tierp

105

90

127

124

-22

-34

Uppsala

2 614

2 004

1 480

1 167

1 134

837

Älvkarleby

42

51

61

72

-19

-21

Östhammar

92

76

121

99

-29

-23

Uppsala län

2 848

2 201

1 926

1 589

922

612

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2011-2018 efter kön

                                 

Kommun/ Region

Inrikes inflyttade

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Enköping

216

148

184

198

215

201

235

212

203

264

201

221

212

238

197

212

Heby

84

69

95

56

101

59

78

54

106

89

78

70

80

88

94

62

Håbo

107

72

91

76

96

86

118

92

105

88

110

81

92

96

92

85

Knivsta

98

66

92

64

93

67

115

85

135

80

104

80

103

110

132

109

Tierp

120

103

145

99

110

84

118

98

130

106

137

93

103

115

105

90

Uppsala

2417

1740

2564

1862

2579

1870

2476

1846

2540

1839

2 551

1 799

2 573

1 880

2 614

2 004

Älvkarleby

61

48

52

57

60

52

52

49

58

59

65

46

39

45

42

51

Östhammar

122

73

97

84

115

78

92

81

104

76

107

79

85

67

92

76

Uppsala län

2668

1902

2732

2092

2784

2079

2726

2069

2807

2190

2 781

1 999

2 756

2 147

2 848

2 201

                                 

Kommun/ Region

Inrikes utflyttade

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Enköping

238

178

234

206

253

213

260

225

220

230

226

227

249

270

265

246

Heby

105

91

132

87