Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Geografi // Öar, areal och strandlängd

Öar, areal och strandlängd

Senast uppdaterad 2018-11-20
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Av Uppsala läns totalt 12 402 öar är 34 bebodda och 244 bebyggda.

Öar i hav och insjö, areal och strand-/kustlängd

 
           

Kommun/Region

Öar i insjöar

   

Antal

Landareal, ha

Strandlängd öar, km

   

Enköping

196

2 335

154

   

Heby

447

202

74

   

Håbo

22

307

14

   

Tierp

766

1 371

216

   

Uppsala (inkl Knivsta)

371

57

53

   

Älvkarleby

572

650

141

   

Östhammar

306

53

58

   

Uppsala län

2 680

4 975

710

   

Riket

123 459

232 741

33 058

   
           
           

Kommun/Region

Öar i hav

 

Antal

Landareal, ha

Kustlängd öar, km

Kustlängd, fastland, km

 

Tierp

2 102

904

385

261

 

Älvkarleby

478

214

81

88

 

Östhammar

7 147

17 284

1 805

296

 

Uppsala län

9 722

18 402

2 271

645

 

Riket

98 372

824 631

33 050

11 607

 

Källa: Statistiska centralbyrån

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta