Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Hälsa och ohälsa // Medellivslängd

Medellivslängd

Senast uppdaterad 2019-03-21
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Medellivslängd vid födelsen 2014-2018. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,6 81,0
Uppsala län 84,7 81,4
Södermanlands län 83,8 80,0
Östergötlands län 84,2 80,8
Jönköpings län 84,5 81,0
Kronobergs län 84,7 81,6
Kalmar län 83,9 80,2
Gotlands län 84,2 80,4
Blekinge län 83,8 79,8
Skåne län 84,2 80,6
Hallands län 84,8 81,5
Västra Götalands län 84,1 80,5
Värmlands län 83,8 79,8
Örebro län 84,0 79,9
Västmanlands län 83,9 80,3
Dalarnas län 83,8 80,5
Gävleborgs län 83,1 79,5
Västernorrlands län 83,0 79,5
Jämtlands län 83,5 80,0
Västerbottens län 83,7 80,4
Norrbottens län 83,2 79,1
Riket 84,1 80,6

Medellivslängd 1966-2018. Antal år

         

Tidsperiod

Kvinnor

Män

Uppsala län

Riket

Uppsala län

Riket

1966-1970

77,4

76,8

73,0

71,9

1971-1975

77,9

77,7

72,6

72,1

1976-1980

79,1

78,5

73,5

72,4

1981-1985

79,9

79,5

74,3

73,6

1986-1990

80,9

80,2

75,5

74,4

1991-1995

81,6

81,0

76,7

75,6

1996-2000

82,4

81,8

78,2

76,9

2001-2005

82,9

82,4

79,1

78,0

2006-2010

83,6

83,2

80,2

79,1

2007-2011

83,7

83,4

80,4

79,4

2008-2012

83,8

83,4

80,6

79,5

2009-2013

84,0

83,6

80,6

79,7

2010-2014

84,1

83,7

80,8

79,9

2011-2015

84,2

83,8

81,0

80,1

2012-2016

84,4

83,9

81,2

80,2

2013-2017

84,6

84,0

81,2

80,4

2014-2018

84,7

84,1

81,4

80,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av medellivslängd 1966-2018. Index perioden 1966/1970=100

         

Tidsperiod

Kvinnor. Index år 1966-1970=100

Män. Index år 1966-1970=100

Uppsala län

Riket

Uppsala län

Riket

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

101

101

99

100

1976-1980

102

102

101

101

1981-1985

103

104

102

102

1986-1990

105

104

103

103

1991-1995

105

105

105

105

1996-2000

107

107

107

107

2001-2005

107

107

108

108

2006-2010

108

108

110

110

2007-2011

108

108

110

110

2008-2012

108

109

110

111

2009-2013

109

109

110

111

2010-2014

109

109

111

111

2011-2015

109

109

111

111

2012-2016

109

109

111

112

2013-2017

109

109

111

112

2014-2018

109

109

111

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta