Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge

Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2017. Procent

Kommun/Region

Antal hushåll

Antal arbetsställen

Andel hushåll

Andel arbetsställen

 

Enköping

19 730

4 915

65,2

53,6

 

Heby

6 414

1 735

35,3

30,0

 

Håbo

8 234

1 898

51,0

48,9

 

Knivsta

6 505

1 741

60,0

56,2

 

Tierp

9 886

2 551

48,4

25,5

 

Uppsala

105 899

20 481

80,0

72,1

 

Älvkarleby

4 467

601

70,0

59,2

 

Östhammar

10 745

2 612

60,0

37,7

 

Uppsala län

171 880

36 534

71,1

59,7

 

Riket

4 786 069

1 125 823

72,4

66,7

 

Källa: Post- och telestyrelsen

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta