Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2020-03-31
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2019. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Enköping 20 317 5 074 71,9 55,4
Heby 6 551 1 772 54,9 52,5
Håbo 8 523 2 005 76,8 72,8
Knivsta 7 084 1 890 69,2 62,5
Tierp 10 172 2 614 54,4 33,6
Uppsala 111 409 21 382 84,6 79,1
Älvkarleby 4 498 607 73,6 62,4
Östhammar 10 909 2 691 66,7 48,9
Uppsala län 179 463 38 035 78,1 68,0
Riket 4 916 961 1 156 386 80,5 77,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta