Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2020-04-21
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2019, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods              

Lossat      

Lastat      

Lossat      

Lastat      

Stockholms län

1 406

431

5 643

3 017

10 497

Uppsala län

5

187

429

180

801

Södermanlands län

1 593

110

2 573

1 077

5 353

Östergötlands län

798

136

1 913

1 381

4 228

Kalmar län

435

387

1 180

1 116

3 118

Gotlands län

553

419

44

22

1 038

Blekinge län

447

233

4 255

3 143

8 078

Skåne län

1 728

497

15 782

13 875

31 882

Hallands län

142

123

2 162

2 177

4 604

Västra Götalands län

750

1 968

20 580

17 162

40 460

Värmlands län

132

45

612

569

1 358

Västmanlands län

639

135

1 621

290

2 685

Gävleborgs län

822

436

3 043

2 329

6 630

Västernorrlands län

337

313

2 485

2 165

5 300

Västerbottens län

488

192

1 100

1 554

3 334

Norrbottens län

836

1 809

2 487

3 983

9 115

Riket

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

 

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2019

           

Uppsala län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

49

1 406

1 455

3,4

96,6

1997

26

714

741

3,6

96,4

1998

51

740

791

6,4

93,6

1999

86

765

851

10,2

89,8

2000

75

1 150

1 225

6,1

93,9

2001

64

1 221

1 285

5,0

95,0

2002

58

1 459

1 517

3,8

96,2

2003

55

1 610

1 665

3,3

96,7

2004

50

1 585

1 635

3,1

96,9

2005

371

1 311

1 682

22,1

77,9

2006

69

1 040

1 109

6,2

93,8

2007

89

1 068

1 157

7,7

92,3

2008

95

1 160

1 255

7,6

92,4

2009

52

621

673

7,7

92,3

2010

93

485

578

16,1

83,9

2011

118

455

573

20,6

79,4

2012

97

526

623

15,6

84,4

2013

43

1 270

1 313

3,3

96,7

2014

21

1 456

1 477

1,4

98,6

2015

33

588

621

5,3

94,7

2016

49

279

328

14,9

85,1

2017

65

289

354

18,4

81,6

2018

48

370

418

11,5

88,5

2019

192

609

801

24,0

76,0

Riket

År

Ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

 

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2019

           

Uppsala län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

49

1 406

1 455

3,4

96,6

1997

26

714

741

3,6

96,4

1998

51

740

791

6,4

93,6

1999

86

765

851

10,2

89,8

2000

75

1 150

1 225

6,1

93,9

2001

64

1 221

1 285

5,0

95,0

2002

58

1 459

1 517

3,8

96,2

2003

55

1 610

1 665

3,3

96,7

2004

50

1 585

1 635

3,1

96,9

2005

371

1 311

1 682

22,1

77,9

2006

69

1 040

1 109

6,2

93,8

2007

89

1 068

1 157

7,7

92,3

2008

95

1 160

1 255

7,6

92,4

2009

52

621

673

7,7

92,3

2010

93

485

578

16,1

83,9

2011

118

455

573

20,6

79,4

2012

97

526

623

15,6

84,4

2013

43

1 270

1 313

3,3

96,7

2014

21

1 456

1 477

1,4

98,6

2015

33

588

621

5,3

94,7

2016

49

279

328

14,9

85,1

2017

65

289

354

18,4

81,6

2018

48

370

418

11,5

88,5

2019

192

609

801

24,0

76,0

Riket

År

Ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459