Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2017

           

Region                    

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes        

Totalt          

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 885

8 474

10 359

18,2

81,8

Uppsala län

65

289

354

18,4

81,6

Södermanlands län

1 466

3 628

5 094

28,8

71,2

Östergötlands län

1 028

3 283

4 311

23,8

76,2

Kalmar län

728

2 041

2 769

26,3

73,7

Gotlands län

960

103

1 063

90,3

9,7

Blekinge län

367

6 888

7 255

5,1

94,9

Skåne län

1 600

30 110

31 710

5,0

95,0

Hallands län

336

4 039

4 375

7,7

92,3

Västra Götalands län

2 941

39 206

42 147

7,0

93,0

Värmlands län

85

1 289

1 374

6,2

93,8

Västmanlands län

843

1 820

2 663

31,7

68,3

Gävleborgs län

1 198

6 177

7 375

16,2

83,8

Västernorrlands län

298

4 471

4 769

6,2

93,8

Västerbottens län

650

2 923

3 573

18,2

81,8

Norrbottens län

2 038

6 945

8 983

22,7

77,3

Riket

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2017

           

Uppsala län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

49

1 406

1 455

3,4

96,6

1997

26

714

741

3,6

96,4

1998

51

740

791

6,4

93,6

1999

86

765

851

10,2

89,8

2000

75

1 150

1 225

6,1

93,9

2001

64

1 221

1 285

5,0

95,0

2002

58

1 459

1 517

3,8

96,2

2003

55

1 610

1 665

3,3

96,7

2004

50

1 585

1 635

3,1

96,9

2005

371

1 311

1 682

22,1

77,9

2006

69

1 040

1 109

6,2

93,8

2007

89

1 068

1 157

7,7

92,3

2008

95

1 160

1 255

7,6

92,4

2009

52

621

673

7,7

92,3

2010

93

485

578

16,1

83,9

2011

118

455

573

20,6

79,4

2012

97

526

623

15,6

84,4

2013

43

1 270

1 313

3,3

96,7

2014

21

1 456

1 477

1,4

98,6

2015

33

588

621

5,3

94,7

2016

49

279

328

14,9

85,1

2017

65

289

354

18,4

81,6

Riket

År

Ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

           

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 1996-2017. Index år 1996=100

       

Uppsala län

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

54

51

51

1998

104

53

54

1999

177

54

58

2000

154

82

84

2001

131

87

88

2002

119

104

104

2003

113

115

114

2004

102

113

112

2005

760

93

116

2006

142

74

76

2007

182

76

80

2008

195

82

86

2009

107

44

46

2010

190

34

40

2011

242

32

39

2012

199

37

43

2013

88

90

90

2014

43

104

101

2015

68

42

43

2016

100

20

23

2017

133

21

24

Riket

   

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

97

106

104

1998

102

110

108

1999

96

112

109

2000

93

115

111

2001

90

110

106

2002

86

112

107

2003

87

118

112

2004

83

124

116

2005

96

130

124

2006

84

135

125

2007

94

137

129

2008

95

139

130

2009

51

96

88

2010

66

108

100

2011

65

106

98

2012

61

102

95

2013

59

98

90

2014

60

98

91

2015

61

99

92

2016

59

100

92

2017

61

104

96

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta