Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2016-10-20
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Enköping

1 298

892

2 190

87

65

76

Heby

292

125

417

62

29

46

Håbo

582

236

818

81

36

59

Knivsta

409

46

455

66

8

38

Tierp

549

144

693

77

22

51

Uppsala

7 196

8 250

15 446

96

120

107

Älvkarleby

263

31

294

82

10

48

Östhammar

734

292

1 026

98

43

72

Uppsala län

11 323

10 016

21 339

90

87

88

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Handelns utredningsinstitut.

   

 

           

Utveckling av handelsindex 2007-2016 Uppsala län

 

Dagligvaruhandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

102

99

97

95

93

90

90

88

87

87

Heby

68

64

65

63

62

64

67

65

62

62

Håbo

84

85

86

83

81

81

82

82

81

81

Knivsta

41

41

40

40

42

52

61

59

66

66

Tierp

78

75

76

80

80

82

79

76

76

77

Uppsala

101

100

99

99

99

98

98

98

97

96

Älvkarleby

86

86

90

83

81

82

82

80

81

82

Östhammar

98

100

99

98

100

102

98

99

97

98

Uppsala län

94

93

93

92

92

92

92

91

90

90

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sällanköpshandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

52

54

55

58

58

78

70

71

69

65

Heby

30

32

34

34

34

50

32

31

31

29

Håbo

38

39

37

40

41

60

35

35

36

36

Knivsta

14

15

13

11

9

31

8

10

8

8

Tierp

29

26

25

24

24

54

22

21

21

22

Uppsala

117

116

120

118

119

108

121

122

121

120

Älvkarleby

21

20

22

19

16

50

14

11

12

10

Östhammar

35

36

37

41

40

73

43

44

42

43

Uppsala län

83

83

85

85

86

89

88

88

88

87

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Totalt detaljhandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

77

77

76

77

76

93

80

80

78

76

Heby

49

49

50

49

48

85

50

49

47

46

Håbo

61

62

62

62

61

74

60

59

59

59

Knivsta

28

28

27

26

26

89

36

35

38

38

Tierp

54

51

51

53

53

288

52

49

50

51

Uppsala

109

108

109

108

109

70

109

109

109

107

Älvkarleby

54

54

56

52

50

72

50

47

48

48

Östhammar

67

68

69

70

71

100

72

72

71

72

Uppsala län

89

88

89

89

89

112

90

90

89

88

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och HUI.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta