Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2016-11-17
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Uppsala län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 9 540 322 010 2,96
Kor, uppfödning av kalvar 5 189 207 620 2,50
Kvigor, tjurar och stutar 13 539 499 556 2,71
Kalvar, under 1 år 13 319 472 159 2,82
Baggar och tackor 9 547 301 468 3,17
Lamm 9 737 304 611 3,20
Galtar för avel 58 1 574 3,68
Suggor för avel 4 734 139 627 3,39
Slaktsvin >20 kg 12 124 836 002 1,45
Smågrisar <20 kg 9 852 384 731 2,56
Höns 59 130 7 293 848 0,81
Värpkycklingar 46 871 1 994 435 0,00
Slaktkycklingar 2 000 9 075 870 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. ..
Nötkreatur 41 587 1 501 345 2,77
Får 19 284 606 079 3,18
Svin 26 768 1 361 934 1,97
Höns 108 001 18 364 153 0,59

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2008-2017

Uppsala län

                   

Djurslag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kor, mjölkproduktion

11 475

11 514

11 039

10 691

9 916

10 204

10 084

9 932

9 830

9 540

Kor, uppfödning av kalvar

5 807

5 876

5 769

5 660

4 999

4 998

4 870

4 797

4 784

5 189

Kvigor, tjurar och stutar

15 201

15 415

15 843

15 443

12 889

14 325

13 523

13 958

13 472

13 539

Kalvar, under 1 år

16 032

15 748

15 372

14 677

13 432

13 999

14 269

13 472

13 578

13 319

Baggar och tackor

8 634

8 901

9 943

11 960

9 525

10 681

9 404

10 115

9 805

9 547

Lamm

8 878

10 173

10 538

14 124

11 480

11 246

9 740

11 366

10 618

9 737

Galtar för avel

56

52

414

44

43

49

60

49

46

58

Suggor för avel

3 659

4 721

4 090

3 122

2 646

3 369

2 453

3 288

2 984

4 734

Slaktsvin >20 kg

17 519

15 830

15 379

12 540

7 492

8 251

10 944

7 321

8 053

12 124

Smågrisar <20 kg

11 667

10 959

9 169

7 313

5 808

10 063

5 943

7 816

6 075

9 852

Höns

56 383

37 208

71 061

74 535

47 714

90 941

64 149

71 023

75 402

59 130

Värpkycklingar

34 241

33 557

31 431

59 872

37 287

42 344

9 948

 

41 036

46 871

Slaktkycklingar

 

 

110

 

494

403

 

 

4 070

2 000

Kalkoner

 

 

520

 

 

20

 

 

..

..

Hästar

 

 

5 627

 

 

5 510

 

 

5 386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

48 515

48 553

48 023

46 471

41 236

43 526

42 746

42 159

41 664

41 587

Får

17 512

19 074

20 481

26 084

21 005

21 927

19 144

21 481

20 423

19 284

Svin

32 901

31 562

29 052

23 019

15 989

21 732

19 400

18 474

17 158

26 768

Höns

90 624

70 765

102 602

134 407

85 495

133 688

74 097

71 023

120 508

108 001

                     

Riket

                   

Djurslag

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Kor, mjölkproduktion

357 194

356 776

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

Kor, uppfödning av kalvar

196 254

191 505

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

Kvigor, tjurar och stutar

512 744

501 930

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

Kalvar, under 1 år

492 189

488 070

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

Baggar och tackor

251 484

253 916

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

Lamm

273 296

286 570

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

Galtar för avel

2 438

2 414

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

Suggor för avel

167 394

157 851

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

Slaktsvin >20 kg

974 112

942 521

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

Smågrisar <20 kg

465 345

425 953

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

Höns

5 546 125

5 260 612

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

Värpkycklingar

1 648 634

1 897 990

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

Slaktkycklingar

6 189 185

5 262 269

6 445 157

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

Kalkoner

 

 

129 578

 

 

79 867

 

 

 

 

Hästar

 

 

117 026

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 558 381

1 538 281

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

Får

524 780

540 486

564 922

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

Svin

1 609 289

1 528 739

1 519 874

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

Höns

13 383 944

12 420 871

14 153 385

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

Källa: Jordbruksverket

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta