Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Turism // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping m m

Senast uppdaterad 2017-04-10
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram tidsserie

Antal övernattningar (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2017. Tusental

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Uppsala län

667

..

96

338

..

1 116

Riket

36 554

2 787

3 575

15 767

4 525

63 208

             

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2017, procentuellt fördelad.

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Uppsala län

59,8

..

8,6

30,3

..

99

Riket

57,8

4,4

5,7

24,9

7,2

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 1990-2017

             

Övernattningar i Uppsala län, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

341

..

..

257

 

598

1991

307

..

..

237

 

544

1992

274

..

..

274

 

548

1993

286

..

..

263

 

549

1994

360

..

..

278

 

638

1995

384

..

..

344

 

728

1996

397

..

..

349

 

746

1997

420

..

..

372

 

792

1998

475

..

..

367

 

842

1999

496

..

..

380

 

876

2000

496

..

..

300

 

796

2001

494

32

16

287

 

829

2002

496

29

17

386

 

928

2003

475

29

16

408

 

928

2004

480

29

13

399

 

921

2005

485

28

13

455

 

981

2006

507

31

127

475

 

1 140

2007

535

44

131

442

 

1 152

2008

529

34

124

255

17

954

2009

510

24

136

250

10

930

2010

582

26

143

225

10

1 051

2011

568

21

166

285

10

1 050

2012

559

..

154

311

..

1 051

2013

567

..

154

317

..

1 062

2014

619

..

156

330

..

1 119

2015

654

..

184

315

..

1 167

2016

637

..

163

324

..

1 138

2017

667

..

96

338

..

1 116

             

Länets andel av övernattningar i riket (%)

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL

Totalt

1990

2,1

..

..

2,0

 

1,8

1991

2,1

..

..

2,3

 

1,9

1992

1,9

..

..

2,4

 

1,9

1993

1,9

..

..

2,3

 

1,8

1994

2,1

..

..

2,2

 

1,8

1995

2,1

..

..

2,5

 

1,9

1996

2,1

..

..

2,7

 

2,0

1997

2,2

..

..

2,7

 

2,1

1998

2,4

..

..

2,8

 

2,2

1999

2,4

..

..

2,6

 

2,2

2000

2,3

..

..

2,2

 

2,0

2001

2,3

0,9

1,4

1,9

 

2,0

2002

2,4

0,8

0,8

2,4

 

2,2

2003

2,3

0,8

0,7

2,4

 

2,1

2004

2,2

0,9

0,6

2,6

 

2,2

2005

2,1

0,9

0,5

2,8

 

2,2

2006

2,1

0,9

5,0

2,7

 

2,4

2007

2,1

1,3

4,8

2,6

 

2,4

2008

2,0

1,0

4,3

1,8

0,4

1,9

2009

2,0

0,7

4,6

1,6

0,2

1,8

2010

2,1

0,8

4,9

1,6

0,2

2,0

2011

2,0

0,7

5,5

2,0

0,2

2,0

2012

2,0

..

5,0

2,2

..

2,0

2013

1,9

..

5,0

2,2

..

2,0

2014

2,0

..

4,7

2,2

..

2,0

2015

2,0

..

5,2

2,0

..

1,9

2016

1,8

..

4,8

2,1

..

1,8

2017

1,8

..

2,7

2,1

..

1,8

             

Totalt övernattningar i riket, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

16 226

3 391

1 085

12 985

 

33 687

1991

14 494

2 947

1 008

10 389

 

28 838

1992

14 148

2 966

968

11 474

 

29 556

1993

14 874

3 230

1 005

11 413

 

30 522

1994

17 218

3 748

1 008

12 925

 

34 899

1995

18 465

3 902

1 959

13 862

 

38 188

1996

18 598

3 883

1 983

12 985

 

37 449

1997

18 866

3 473

1 039

13 550

 

36 928

1998

20 052

3 357

1 089

12 999

 

37 497

1999

20 707

3 345

1 090

14 713

 

39 854

2000

21 264

3 463

1 132

13 951

 

39 809

2001

21 664

3 534

1 160

14 836

 

41 194

2002

21 011

3 738

2 200

15 946

 

42 895

2003

21 068

3 572

2 276

17 138

 

44 054

2004

21 526

3 283

2 266

15 591

 

42 666

2005

22 902

3 237

2 366

16 435

 

44 940

2006

24 212

3 391

2 560

17 542

 

47 705

2007

25 416

3 467

2 710

17 012

 

48 605

2008

25 873

3 446

2 884

14 338

4 170

50 711

2009

25 958

3 279

2 928

15 225

4 369

51 760

2010

27 338

3 301

2 937

14 325

4 506

52 406

2011

27 990

2 956

3 028

14 449

4 201

52 624

2012

28 566

2 893

3 092

14 035

4 105

52 960

2013

29 433

2 663

3 118

14 497

4 025

53 736

2014

31 074

2 843

3 317

15 047

4 121

56 401

2015

33 518

2 975

3 559

15 560

4 417

60 029

2016

35 315

2 848

3 433

15 638

4 562

61 796

2017

36 554

2 787

3 575

15 767

4 525

63 208

Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01

.. = Uppgift sekretessbelagd

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 1990-2017. Index år 1990=100

             

Uppsala län

     

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

100

..

..

100

 

100

1991

90

..

..

92

 

91

1992

80

..

..

107

 

92

1993

84

..

..

102

 

92

1994

106

..

..

108

 

107

1995

113

..

..

134

 

122

1996

116

..

..

136

 

125

1997

123

..

..

145

 

132

1998

139

..

..

143

 

141

1999

145

..

..

148

 

146

2000

145

..

..

117

 

133

2001

145

100

100

112

 

139

2002

145

91

106

150

 

155

2003

139

91

100

159

 

155

2004

141

91

81

155

 

154

2005

142

88

81

177

 

164

2006

149

97

794

185

 

191

2007

157

138

819

172

 

193

2008

155

107

776

99

100

160

2009

150

75

850

97

59

156

2010

171

81

894

88

59

176

2011

167

66

1 038

111

59

176

2012

164

..

963

121

..

176

2013

166

..

965

123

..

178

2014

182

..

974

128

..

187

2015

192

 

1 149

122

 

195

2016

187

 

1 020

126

 

190

2017

196

 

597

131

 

187

Riket

         

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

100

100

100

100

 

100

1991

89

87

93

80

 

86

1992

87

87

89

88

 

88

1993

92

95

93

88

 

91

1994

106

111

93

100

 

104

1995

114

115

181

107

 

113

1996

115

115

183

100

 

111

1997

116

102

96

104

 

110

1998

124

99

100

100

 

111

1999

128

99

100

113

 

118

2000

131

102

104

107

 

118

2001

134

104

107

114

 

122

2002

129

110

203

123

 

127

2003

130

105

210

132

 

131

2004

133

97

209

120

 

127

2005

141

95

218

127

 

133

2006

149

100

236

135

 

142

2007

157

102

250

131

 

144

2008

159

102

266

110

100

151

2009

160

97

270

117

105

154

2010

168

97

271

110

108

156

2011

173

87

279

111

101

156

2012

176

85

285

108

98

157

2013

181

79

287

112

97

160

2014

192

84

306

116

99

167

2015

207

88

328

120

106

178

2016

218

84

316

120

109

183

2017

225

82

329

121

109

188

Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01

.. = Uppgift sekretessbelagd

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta