Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Politik // Valresultat landstingsvalet

Valresultat landstingsvalet

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
Procent och mandatfördelning landstingsfullmäktigvalet 2018. Uppsala län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 43 616 18,0 13
Centerpartiet 22 577 9,3 7
Liberalerna (fd Folkpartiet) 18 158 7,5 5
Kristdemokraterna 21 109 8,7 6
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 65 873 27,1 20
Vänsterpartiet 24 774 10,2 7
Miljöpartiet de gröna 12 253 5,0 4
Sverigedemokraterna 28 782 11,9 9
Feministiskt initiativ 2 631 1,1
Övriga anmälda partier 2 862 1,2
Samtliga partier 242 635 100 71
Summa giltiga röster 242 635
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 234
Ogiltiga röster blanka 3 365
Ogiltiga röster övriga 96
Summa avgivna röster 246 330
Röstberättigade 287 000
Valdeltagande 85,8
Källa: Valmyndigheten
Mandatfördelning i landstingsfullmäktige efter valen 1998-2018. Uppsala län

Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Moderaterna 17 12 18 20 14 13
Centerpartiet 5 6 8 6 5 7
Liberalerna (fd Folkpartiet) 6 11 8 6 5 5
Kristdemokraterna 7 5 5 4 4 6
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25 27 23 22 24 20
Vänsterpartiet 7 7 5 4 6 7
Miljöpartiet de gröna 4 3 4 6 7 4
Sverigedemokraterna 3 6 9
Övriga partier
Samtliga partier 71 71 71 71 71 71

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta