Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2016. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 098 123
Uppsala län 867 97
Södermanlands län 782 87
Östergötlands län 815 91
Jönköpings län 760 85
Kronobergs län 825 92
Kalmar län 756 84
Gotlands län 633 71
Blekinge län 739 82
Skåne län 821 92
Hallands län 769 86
Västra Götalands län 890 99
Värmlands län 801 89
Örebro län 804 90
Västmanlands län 830 93
Dalarnas län 825 92
Gävleborgs län 798 89
Västernorrlands län 807 90
Jämtlands län 764 85
Västerbottens län 772 86
Norrbottens län 860 96
Riket 896 100
BRP per sysselsatt 2005-2016. Tusental kronor

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 806 834 878 885 914 939 973 975 983 1 020 1 080 1 098
Uppsala län 659 691 680 744 731 764 775 775 805 821 844 867
Södermanlands län 617 652 696 713 658 757 758 765 737 738 757 782
Östergötlands län 612 631 669 668 696 728 736 738 751 775 800 815
Jönköpings län 558 608 648 645 612 635 663 668 679 694 721 760
Kronobergs län 541 610 651 664 634 689 708 721 742 746 800 825
Kalmar län 601 640 635 670 623 687 705 687 699 711 742 756
Gotlands län 506 502 526 534 521 555 578 577 594 590 627 633
Blekinge län 616 620 666 686 662 695 682 666 694 719 775 739
Skåne län 626 647 703 689 676 714 716 723 734 760 800 821
Hallands län 605 645 639 690 655 715 701 682 704 702 724 769
Västra Götalands län 649 690 713 727 716 759 773 767 788 818 873 890
Värmlands län 618 639 648 672 644 701 706 727 725 742 770 801
Örebro län 606 657 662 657 656 701 730 748 744 754 755 804
Västmanlands län 615 657 683 685 683 730 739 730 743 747 814 830
Dalarnas län 654 693 713 713 686 720 753 735 741 749 780 825
Gävleborgs län 616 645 640 661 671 708 675 702 710 745 768 798
Västernorrlands län 640 650 662 682 707 764 770 763 756 773 804 807
Jämtlands län 605 632 609 679 676 799 708 698 709 734 720 764
Västerbottens län 629 663 657 666 661 714 699 708 705 715 755 772
Norrbottens län 701 750 736 820 702 903 906 860 836 840 843 860
Riket 669 702 730 743 739 783 797 797 808 832 874 896
BRP per sysselsatt. Index riket=100

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 120 119 120 119 124 120 122 122 122 123 124 123
Uppsala län 99 98 93 100 99 98 97 97 100 99 97 97
Södermanlands län 92 93 95 96 89 97 95 96 91 89 87 87
Östergötlands län 91 90 92 90 94 93 92 93 93 93 92 91
Jönköpings län 83 87 89 87 83 81 83 84 84 83 82 85
Kronobergs län 81 87 89 89 86 88 89 90 92 90 92 92
Kalmar län 90 91 87 90 84 88 88 86 87 85 85 84
Gotlands län 76 72 72 72 71 71 73 72 74 71 72 71
Blekinge län 92 88 91 92 90 89 86 84 86 86 89 82
Skåne län 94 92 96 93 91 91 90 91 91 91 92 92
Hallands län 90 92 88 93 89 91 88 86 87 84 83 86
Västra Götalands län 97 98 98 98 97 97 97 96 98 98 100 99
Värmlands län 92 91 89 90 87 90 89 91 90 89 88 89
Örebro län 91 94 91 88 89 90 92 94 92 91 86 90
Västmanlands län 92 94 94 92 92 93 93 92 92 90 93 93
Dalarnas län 98 99 98 96 93 92 94 92 92 90 89 92
Gävleborgs län 92 92 88 89 91 90 85 88 88 90 88 89
Västernorrlands län 96 93 91 92 96 98 97 96 94 93 92 90
Jämtlands län 90 90 83 91 91 102 89 88 88 88 82 85
Västerbottens län 94 94 90 90 89 91 88 89 87 86 86 86
Norrbottens län 105 107 101 110 95 115 114 108 103 101 96 96
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta