Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2020, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Enköping 213,7 97
Heby 191,3 87
Håbo 230,4 104
Knivsta 239,3 108
Tierp 189,5 86
Uppsala 223,8 101
Älvkarleby 197,2 89
Östhammar 214,8 97
Uppsala län 219,4 99
Riket 221,1 100
Skattekraft 2009-2020. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Enköping 158,1 158,1 167,9 170,7 176,0 182,9 188,1 189,9 196,5 202,2 208,4 213,7
Heby 140,3 140,3 147,9 149,5 153,3 160,5 163,4 167,9 174,7 181,4 187,4 191,3
Håbo 179,1 179,1 187,9 190,2 196,8 201,7 206,0 211,5 217,4 222,0 227,7 230,4
Knivsta 180,4 180,4 193,0 196,3 203,2 210,6 215,3 216,0 220,8 232,5 234,8 239,3
Tierp 141,1 141,1 150,7 152,2 156,4 162,3 166,3 170,0 174,2 179,3 185,1 189,5
Uppsala 168,2 168,2 176,3 178,5 183,8 189,7 194,9 200,3 208,5 214,9 220,0 223,8
Älvkarleby 151,7 151,7 163,1 164,2 168,7 172,4 173,5 177,5 181,4 184,9 193,7 197,2
Östhammar 158,6 158,6 168,4 170,8 177,6 185,7 187,9 190,0 198,4 201,6 210,3 214,8
Uppsala län 164,2 164,2 173,2 175,5 180,9 187,0 191,8 196,2 203,6 209,7 215,5 219,4
Riket 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,3 221,1
Utveckling av skattekraften 2009-2020. Index riket=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Enköping 96 91 97 97 98 98 99 98 97 97 97 97
Heby 85 81 85 85 85 86 86 86 87 87 87 87
Håbo 108 104 108 108 109 109 108 109 108 106 106 104
Knivsta 109 104 111 111 113 113 113 111 109 111 109 108
Tierp 85 82 87 86 87 87 87 88 86 86 86 86
Uppsala 102 97 102 101 102 102 102 103 103 103 102 101
Älvkarleby 92 88 94 93 94 93 91 91 90 89 90 89
Östhammar 96 92 97 97 99 100 99 98 98 97 98 97
Uppsala län 99 95 100 100 100 101 101 101 101 100 100 99
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta