Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre- och handikappomsorg

Äldre- och handikappomsorg

Senast uppdaterad 2018-11-20
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge Här ingår särskilda boendeformer samt hemtjänst. Omsorg om förståndshandikappade, kommunal primärvård samt färdtjänst ingår också.
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Enköping 20 212
Heby 21 514
Håbo 14 400
Knivsta 14 921
Tierp 22 115
Uppsala 17 607
Älvkarleby 19 944
Östhammar 22 618
Uppsala län 19 166
Riket 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enköping 13 280 13 685 14 871 15 912 15 614 16 366 17 399 18 603 19 324 20 113 20 212
Heby 15 356 16 431 17 579 17 935 18 582 19 181 20 232 18 917 20 101 20 441 21 514
Håbo 7 594 8 277 8 948 9 632 10 069 10 795 12 396 12 650 13 062 13 913 14 400
Knivsta 9 504 9 634 10 029 10 362 12 568 12 725 13 024 13 116 13 407 14 581 14 921
Tierp 16 157 17 103 17 586 17 631 17 610 18 664 19 203 19 478 20 418 20 994 22 115
Uppsala 13 438 14 229 14 216 14 591 15 245 15 895 16 308 16 978 17 209 17 394 17 607
Älvkarleby 15 298 15 543 15 137 15 490 15 953 15 870 15 905 16 873 17 313 18 598 19 944
Östhammar 15 350 16 121 16 486 17 304 18 656 19 522 19 490 19 152 20 180 20 921 22 618
Uppsala län 13 247 13 878 14 357 14 857 15 537 16 127 16 745 16 971 17 627 18 369 19 166
Riket 16 549 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enköping 100 103 112 120 118 123 131 140 146 151 152
Heby 100 107 114 117 121 125 132 123 131 133 140
Håbo 100 109 118 127 133 142 163 167 172 183 190
Knivsta 100 101 106 109 132 134 137 138 141 153 157
Tierp 100 106 109 109 109 116 119 121 126 130 137
Uppsala 100 106 106 109 113 118 121 126 128 129 131
Älvkarleby 100 102 99 101 104 104 104 110 113 122 130
Östhammar 100 105 107 113 122 127 127 125 131 136 147
Uppsala län 100 105 108 112 117 122 126 128 133 139 145
Riket 100 106 108 110 113 117 120 123 128 131 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta