Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Enköping 144 214
Heby 155 137
Håbo 146 873
Knivsta 161 870
Tierp 133 634
Uppsala 151 425
Älvkarleby 170 229
Östhammar 142 725
Uppsala län 150 763
Riket 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 114 017 106 163 110 442 108 850 114 104 113 481 123 174 130 267 139 160 139 915 144 214
Heby 108 621 114 559 114 611 119 417 118 827 120 069 123 394 131 943 137 879 154 140 155 137
Håbo 109 223 118 084 114 943 111 641 119 527 124 955 126 882 132 226 143 844 141 338 146 873
Knivsta 100 381 109 772 115 615 - - 123 925 132 431 141 594 150 183 156 797 161 870
Tierp 112 981 118 067 112 553 107 235 105 175 105 289 111 492 113 286 114 963 121 811 133 634
Uppsala 112 770 115 566 121 171 127 967 131 456 133 497 134 461 144 419 147 113 147 891 151 425
Älvkarleby 108 715 106 440 109 965 117 418 118 474 121 856 127 929 136 725 150 167 166 830 170 229
Östhammar 104 851 107 443 113 374 115 387 121 458 123 034 123 569 129 935 133 921 136 240 142 725
Uppsala län 108 945 112 012 114 084 115 416 118 432 120 763 125 416 132 549 139 654 145 620 150 763
Riket 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 93 97 95 100 100 108 114 122 123 126
Heby 100 105 106 110 109 111 114 121 127 142 143
Håbo 100 108 105 102 109 114 116 121 132 129 134
Knivsta 101 109 115 - - 123 132 141 150 156 161
Tierp 100 105 100 95 93 93 99 100 102 108 118
Uppsala 100 102 107 113 117 118 119 128 130 131 134
Älvkarleby 100 98 101 108 109 112 118 126 138 153 157
Östhammar 100 102 108 110 116 117 118 124 128 130 136
Uppsala län 100 103 105 106 109 111 115 122 128 134 138
Riket 100 101 104 108 111 114 118 124 129 133 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta