Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Snabbstatistik // Arbetslösa totalt

Arbetslösa totalt

Senast uppdaterad 2020-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden.

PDF
Diagram nuläge

Öppet arbetslösa samt i arbetsmarknadsprogram Uppsala län, månadsvis

                         

Kommun/ Region

2019

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Enköping

1 369

1 333

1 308

1 225

1 191

1 225

1 270

1 312

1 343

1 326

1 326

1 367

Heby

365

376

366

367

354

360

364

377

378

365

372

388

Håbo

447

437

429

428

423

425

463

454

459

462

448

464

Knivsta

293

293

298

282

272

287

319

304

306

293

303

299

Tierp

816

805

791

765

727

726

742

768

777

766

751

777

Uppsala

5 989

5 987

5 864

5 780

5 841

6 147

6 341

6 470

6 423

6 440

6 557

6 696

Älvkarleby

448

436

423

400

382

368

374

375

384

366

380

386

Östhammar

428

437

424

427

403

399

404

411

407

387

392

397

Uppsala län

10 155

10 104

9 903

9 674

9 593

9 937

10 277

10 471

10 477

10 405

10 529

10 774

Riket

349375

348373

344826

337350

331098

336578

344089

349724

353499

357621

363950

373595

Länet, index riket=100

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

2,9

2,9

2,9

Källa: Arbetsförmedlingen

                         
                         

Kommun/ Region

2018

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Enköping

1 348

1 324

1 342

1 313

1 287

1 299

1 323

1 345

1 342

1 322

1 347

1 365

Heby

362

348

341

337

326

298

299

326

313

330

325

340

Håbo

439

427

429

422

405

418

428

434

423

417

415

427

Knivsta

271

270

270

270

266

282

302

311

308

286

274

286

Tierp

921

897

830

814

787

784

803

805

795

812

789

794

Uppsala

6 323

6 283

6 101

5 940

5 833

6 064

6 224

6 159

6 128

5 973

5 959

5 954

Älvkarleby

511

494

477

440

424

425

423

412

425

434

423

442

Östhammar

438

434

423

396

373

369

363

367

380

397

402

409

Uppsala län

10 613

10 477

10 213

9 932

9 701

9 939

10 165

10 159

10 114

9 971

9 934

10 017

Riket

369808

365975

359281

350246

337910

336447

338930

341982

342750

340622

339277

344413

Länet, index riket=100

2,9

2,9

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

2,9

2,9

2,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta