Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2020-05-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Uppsala län 2010 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2020K1 1 025 74 1 099
2019K4 753 67 820
2019K3 260 77 337
2019K2 1 056 94 1 150
2019K1 357 136 493
2018K4 640 151 791
2018K3 417 127 544
2018K2 649 152 801
2018K1 581 152 733
2017K4 424 183 607
2017K3 202 109 311
2017K2 538 167 705
2017K1 385 127 512
2016K4 422 115 537
2016K3 156 128 284
2016K2 730 181 911
2016K1 217 131 348
2015K4 82 94 176
2015K3 209 98 307
2015K2 464 131 595
2015K1 182 109 291
2014K4 633 192 825
2014K3 155 33 188
2014K2 30 68 98
2014K1 73 66 139
2013K4 326 71 397
2013K3 134 53 187
2013K2 0 73 73
2013K1 8 33 41
2012K4 146 76 222
2012K3 98 47 145
2012K2 6 81 87
2012K1 120 73 193
2011K4 0 52 52
2011K3 122 70 192
2011K2 260 30 290
2011K1 64 75 139
2010K4 0 119 119
2010K3 327 119 446
2010K2 22 85 107
2010K1 192 177 369

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta