Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län

I program

Senast uppdaterad 2020-07-13
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden.

PDF
Diagram nuläge

I arbetsmarknadsprogram Uppsala län, månadsvis

                         

Kommun/ Region

2020

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Enköping

621

628

625

628

637

657

 

 

 

 

 

 

Heby

154

146

161

170

160

159

 

 

 

 

 

 

Håbo

173

181

192

191

191

196

 

 

 

 

 

 

Knivsta

116

119

124

130

133

130

 

 

 

 

 

 

Tierp

379

372

372

375

381

402

 

 

 

 

 

 

Uppsala

2 869

2 851

2 874

2 899

2 944

3 013

 

 

 

 

 

 

Älvkarleby

223

217

215

220

226

227

 

 

 

 

 

 

Östhammar

193

199

197

189

193

186

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

4 728

4 713

4 760

4 802

4 865

4 970

 

 

 

 

 

 

Riket

171452

171080

171796

174004

175940

179011

 

 

 

 

 

 

Länet, index riket=100

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

 

 

 

 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen

                         
                         

Kommun/ Region

2019

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Enköping

588

616

597

590

567

551

547

562

566

570

603

613

Heby

169

170

177

159

158

154

156

155

148

152

159

159

Håbo

184

182

187

186

171

171

171

164

169

176

175

180

Knivsta

112

110

111

105

101

102

105

104

99

105

108

114

Tierp

405

426

429

432

413

395

390

391

384

377

368

387

Uppsala

2 541

2 556

2 562

2 552

2 486

2 519

2 542

2 594

2 641

2 677

2 763

2 824

Älvkarleby

259

249

252

247

236

223

221

217

219

215

222

228

Östhammar

187

196

195

192

184

187

189

187

182

183

193

194

Uppsala län

4 445

4 505

4 510

4 463

4 316

4 302

4 321

4 374

4 408

4 455

4 591

4 699

Riket

162116

164258

164401

163580

160896

156468

155816

156819

160677

164367

167128

169550

Länet, index riket=100

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,7

2,7

2,7

2,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta