Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län

I program

Senast uppdaterad 2020-01-14
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden.

PDF
Diagram nuläge

I arbetsmarknadsprogram Uppsala län, månadsvis

                         

Kommun/ Region

2019

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Enköping

588

616

597

590

567

551

547

562

566

570

603

613

Heby

169

170

177

159

158

154

156

155

148

152

159

159

Håbo

184

182

187

186

171

171

171

164

169

176

175

180

Knivsta

112

110

111

105

101

102

105

104

99

105

108

114

Tierp

405

426

429

432

413

395

390

391

384

377

368

387

Uppsala

2 541

2 556

2 562

2 552

2 486

2 519

2 542

2 594

2 641

2 677

2 763

2 824

Älvkarleby

259

249

252

247

236

223

221

217

219

215

222

228

Östhammar

187

196

195

192

184

187

189

187

182

183

193

194

Uppsala län

4 445

4 505

4 510

4 463

4 316

4 302

4 321

4 374

4 408

4 455

4 591

4 699

Riket

162116

164258

164401

163580

160896

156468

155816

156819

160677

164367

167128

169550

Länet, index riket=100

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,7

2,7

2,7

2,8

Källa: Arbetsförmedlingen

                         
                         

Kommun/ Region

2018

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Enköping

520

544

543

539

516

505

486

503

512

539

574

570

Heby

158

152

155

159

156

131

126

129

131

152

152

148

Håbo

143

147

152

160

156

150

147

152

156

167

167

177

Knivsta

77

77

82

81

81

83

83

89

88

97

104

104

Tierp

397

397

402

406

402

375

362

370

370

374

397

395

Uppsala

2 284

2 360

2 329

2 349

2 354

2 278

2 237

2 269

2 340

2 421

2 475

2 478

Älvkarleby

299

278

283

272

259

254

250

256

262

261

253

252

Östhammar

222

217

213

201

200

194

189

180

186

194

197

185

Uppsala län

4 100

4 172

4 159

4 167

4 124

3 970

3 880

3 948

4 045

4 205

4 319

4 309

Riket

171410

172731

171230

170198

164753

154350

151166

151419

154329

158313

160524

158701

Länet, index riket=100

2,4

2,4

2,4

2,4

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,7

2,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta