Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Snabbstatistik // Nyregistrerade personbilar

Nyregistrerade personbilar

Senast uppdaterad 2020-01-03
Förklaring

Nyregistrerade personbilar: fordon som registreras för första gången i Bilregistret.

PDF
Diagram nuläge

Antal nyregistrerade personbilar per månad 2019

                         

Kommun/Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Enköping

79

87

121

95

123

112

97

139

111

118

101

265

Heby

11

8

16

23

17

13

16

21

12

30

11

24

Håbo

27

30

35

59

90

41

37

47

38

40

48

44

Knivsta

30

18

30

34

36

42

30

35

40

41

40

111

Tierp

13

6

20

21

18

14

21

16

15

21

24

27

Uppsala

402

425

461

553

544

471

383

548

493

546

459

830

Älvkarleby

8

8

8

7

12

6

15

7

12

12

6

20

Östhammar

21

30

42

51

32

38

40

36

50

24

35

44

Uppsala län

591

612

733

843

872

737

639

849

771

832

724

1 365

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Antal nyregistrerade personbilar per månad 2018

                         

Kommun/Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Enköping

129

108

158

148

186

399

59

88

62

95

126

82

Heby

11

7

12

20

30

40

10

14

13

9

16

9

Håbo

24

34

37

89

69

146

14

34

18

27

38

31

Knivsta

18

27

36

47

35

78

36

20

22

22

34

21

Tierp

13

13

21

21

20

36

5

18

11

21

17

9

Uppsala

493

408

672

487

544

1 454

190

397

370

411

369

559

Älvkarleby

6

9

9

17

15

9

5

14

8

8

12

8

Östhammar

29

44

46

47

42

77

27

33

30

33

39

38

Uppsala län

723

650

991

876

941

2 239

346

618

534

626

651

757

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta