Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län

Varsel

Senast uppdaterad 2020-07-13
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2020

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

1-10 Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1600

1528

23595

12232

3677

4718

1383

 

 

 

 

 

Uppsala län

45

60

628

248

90

52

37

 

 

 

 

 

Södermanlands län

74

25

348

757

161

245

0

 

 

 

 

 

Östergötlands län

175

33

1284

1333

207

154

26

 

 

 

 

 

Jönköpings län

50

156

1729

511

390

267

34

 

 

 

 

 

Kronobergs län

8

98

339

134

137

58

18

 

 

 

 

 

Kalmar län

66

78

417

230

284

719

105

 

 

 

 

 

Gotlands län

0

0

61

106

87

20

0

 

 

 

 

 

Blekinge län

6

0

149

219

70

5

0

 

 

 

 

 

Skåne län

219

241

2418

2059

469

524

211

 

 

 

 

 

Hallands län

13

30

567

748

41

23

97

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

544

500

6999

4595

2171

2631

254

 

 

 

 

 

Värmlands län

43

95

724

225

27

80

0

 

 

 

 

 

Örebro län

93

29

360

169

133

718

54

 

 

 

 

 

Västmanlands län

20

89

411

190

116

305

29

 

 

 

 

 

Dalarnas län

43

68

256

949

75

108

0

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

24

0

568

403

228

414

68

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

14

24

227

103

9

48

18

 

 

 

 

 

Jämtlands län

129

8

386

132

14

158

15

 

 

 

 

 

Västerbottens län

31

94

310

295

117

90

0

 

 

 

 

 

Norrbottens län

107

24

535

968

55

0

16

 

 

 

 

 

Riket

3304

3180

42311

26606

8558

11337

2365

 

 

 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2019

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1031

5426

1033

1270

2330

1177

1067

506

992

1619

3078

1500

Uppsala län

97

106

45

20

95

29

32

13

62

147

92

58

Södermanlands län

644

20

134

65

93

8

88

10

83

110

78

39

Östergötlands län

142

143

96

96

145

82

191

36

166

83

195

193

Jönköpings län

233

254

71

98

121

87

26

50

129

220

325

105

Kronobergs län

14

45

20

95

147

25

39

41

64

138

57

10

Kalmar län

12

32

96

47

208

117

35

9

38

47

97

29

Gotlands län

52

5

15

0

0

0

0

24

19

0

33

6

Blekinge län

78

104

33

55

48

10

10

157

30

43

53

31

Skåne län

1047

504

514

376

457

394

304

126

230

646

448

213

Hallands län

106

131

55

45

47

25

91

128

361

68

90

63

Västra Götalands län

472

523

697

843

444

742

234

197

726

581

355

345

Värmlands län

67

105

0

142

79

58

86

38

73

68

62

92

Örebro län

142

81

124

71

175

36

76

143

148

176

140

118

Västmanlands län

95

63

67

88

50

120

44

169

79

131

60

25

Dalarnas län

30

59

88

83

21

46

35

59

66

193

85

50

Gävleborgs län

37

126

75

51

78

81

32

12

155

150

42

65

Västernorrlands län

74

54

39

79

130

97

50

44

119

47

128

18

Jämtlands län

27

96

24

44

47

42

45

10

40

6

35

129

Västerbottens län

103

85

59

32

85

274

15

20

226

190

37

123

Norrbottens län

121

51

7

95

79

40

88

47

111

83

13

78

Riket

4624

8013

3292

3695

4879

3490

2588

1839

3917

4746

5503

3290

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta