Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2018-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2018

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Enköping

26 283

1 540

5,9

774

2,9

610

2,3

809

3,1

Heby

8 116

459

5,7

203

2,5

172

2,1

254

3,1

Håbo

12 761

876

6,9

348

2,7

288

2,3

323

2,5

Knivsta

10 871

754

6,9

529

4,9

225

2,1

313

2,9

Tierp

12 215

676

5,5

398

3,3

304

2,5

338

2,8

Uppsala

142 852

7 118

5,0

21 204

14,8

4 382

3,1

5 771

4,0

Älvkarleby

5 444

312

5,7

147

2,7

163

3,0

190

3,5

Östhammar

12 376

661

5,3

253

2,0

234

1,9

280

2,3

Uppsala län

230 918

12 396

5,4

23 856

10,3

6 378

2,8

8 278

3,6

Riket

6 260 368

337 350

5,4

345 737

5,5

160 267

2,6

245 952

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta