Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Enköping 522 73,8 86,4 219,4
Heby 142 61,3 76,1 207,7
Håbo 310 74,5 83,5 227,2
Knivsta 232 75,9 86,6 230,3
Tierp 196 62,8 78,1 208,7
Uppsala 2 426 77,7 87,1 241,9
Älvkarleby 107 67,3 76,6 212,0
Östhammar 216 65,3 78,2 212,9
Uppsala län 4 151 74,7 85,2 232,4
Riket 112 731 75,5 84,3 229,8
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Enköping 79,4 76,3 76,9 77,9 80,1 77,6 73,8
Heby 72,9 78,9 75,9 76,0 69,6 67,2 61,3
Håbo 70,7 72,6 73,1 76,2 79,6 82,8 74,5
Knivsta 88,9 85,7 85,1 88,0 84,7 82,2 75,9
Tierp 70,7 56,6 57,4 63,2 73,5 69,5 62,8
Uppsala 78,7 83,3 80,5 82,3 82,8 80,3 77,7
Älvkarleby 74,1 73,4 73,8 64,0 67,9 67,0 67,3
Östhammar 65,1 75,8 67,3 75,1 73,2 66,7 65,3
Uppsala län 77,0 79,4 77,2 79,5 80,4 78,2 74,7
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Enköping 100 96 97 98 101 98 93
Heby 100 108 104 104 95 92 84
Håbo 100 103 103 108 113 117 105
Knivsta 100 96 96 99 95 92 85
Tierp 100 80 81 89 104 98 89
Uppsala 100 106 102 105 105 102 99
Älvkarleby 100 99 100 86 92 90 91
Östhammar 100 116 103 115 112 102 100
Uppsala län 100 103 100 103 104 102 97
Riket 100 101 100 101 104 104 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta