Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2019-12-11
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Enköping

293

264

.

.

90,1

.

.

Heby

0

0

.

.

.

.

.

Håbo

105

94

.

.

89,5

.

.

Knivsta

4

0

.

.

0,0

.

.

Tierp

90

81

.

.

90,0

.

.

Uppsala

2 239

2 078

1 651

427

92,8

79,5

20,5

Älvkarleby

0

0

.

.

.

.

.

Östhammar

107

107

.

57

100,0

.

53,3

Uppsala län

2 838

2 625

1 992

633

92,5

75,9

24,1

Riket

84 360

76 847

53 169

23 678

91,1

69,2

30,8

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Enköping 65,5 66,0 68,1 65,1 . .
Heby . . . . . .
Håbo 88,0 100,0 100,0 100,0 . .
Knivsta 0,0 0,0 .. 0,0 . .
Tierp 43,6 46,7 35,7 30,3 . .
Uppsala 75,2 76,1 75,4 75,8 76,6 79,5
Älvkarleby . . . 0,0 . .
Östhammar 34,2 40,2 46,7 48,7 . .
Uppsala län 70,8 72,9 72,6 72,6 74,1 75,9
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Enköping 100 101 104 99 . .
Heby 100 . . . . .
Håbo 100 114 114 114 . .
Knivsta 100 . .. . . .
Tierp 100 107 82 69 . .
Uppsala 100 101 100 101 102 106
Älvkarleby 100 . . . . .
Östhammar 100 118 137 143 . .
Uppsala län 100 103 103 103 105 107
Riket 100 102 103 104 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta