Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-10-10
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2018/2019

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män  

Totalt

Enköping

122

90

212

9,9

6,8

8,3

Heby

34

22

56

9

5,5

7,2

Håbo

59

55

114

9,8

8,6

9,2

Knivsta

72

43

115

13,5

7,8

10,6

Tierp

67

34

101

11,8

5,5

8,5

Uppsala

960

673

1 633

13,5

9,5

11,5

Älvkarleby

30

14

44

11,9

5,2

8,5

Östhammar

61

37

98

10,8

5,9

8,2

Uppsala län

1 405

968

2 373

12,5

8,4

10,5

Riket

37 959

25 669

63 628

12,9

8,3

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2009/10-2018/19

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Enköping

184

176

154

154

161

169

119

93

157

122

Heby

47

50

38

38

37

45

34

34

39

34

Håbo

85

79

73

73

82

68

70

45

69

59

Knivsta

64

64

79

79

51

69

62

52

72

72

Tierp

86

86

75

75

89

78

76

57

75

67

Uppsala

1 070

1 003

1 020

1 020

961

927

960

687

894

960

Älvkarleby

23

36

26

26

18

28

23

14

33

30

Östhammar

91

84

98

98

102

71

59

47

59

61

Uppsala län

1 650

1 578

1 563

1 563

1 501

1 455

1 403

1 029

1 398

1 405

Riket

43 918

40 906

39 718

39 718

38 193

37 147

36 599

27 562

37 068

37 959

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Män

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Enköping

114

120

100

100

102

116

103

90

97

90

Heby

20

27

23

23

33

26

22

18

14

22

Håbo

45

44

56

56

50

56

47

39

38

55

Knivsta

38

67

48

48

43

43

42

32

56

43

Tierp

42

40

53

53

39

35

24

24

35

34

Uppsala

867

861

834

834

799

734

887

498

728

673

Älvkarleby

27

15

32

32

28

23

30

9

19

14

Östhammar

49

46

55

55

54

42

30

36

40

37

Uppsala län

1 202

1 220

1 201

1 201

1 148

1 075

1 185

746

1 027

968

Riket

32 048

30 026

28 396

28 396

27 578

26 600

25 781

20 873

24 905

25 669

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Enköping

16,7

15,7

14,9

13,1

13,8

14,4

10

7,7

12,8

9,9

Heby

12,9

12,7

13,5

10,3

9,9

12,1

9,2

9,1

10,4

9

Håbo

15,1

14,4

13,5

12,5

14,0

11,7

12,1

7,7

11,7

9,8

Knivsta

15,2

14,5

14,4

17,5

11,1

14,7

12,6

10,4

14

13,5

Tierp

14,3

15,1

15,3

13,2

15,8

13,8

13,4

10

13,2

11,8

Uppsala

18,5

16,4

15,3

15,4

14,4

13,9

14,3

10,1

12,9

13,5

Älvkarleby

10,6

8,8

13,9

10,2

7,0

11,1

8,9

5,4

12,9

11,9

Östhammar

14,6

15,3

14,0

16,6

17,3

12,2

10,2

8,1

10,3

10,8

Uppsala län

17,1

15,7

15,0

14,7

14,1

13,6

13,1

9,4

12,7

12,5

Riket

16,8

15,5

13,9

13,9

13,3

12,9

12,7

9,5

12,6

12,9

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Män

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Enköping

8,8

9,5

10,0

8,3

8,4

9,5

8,3

7

7,5

6,8

Heby

4,7

4,9

6,6

5,7

8,2

6,5

5,5

4,5

3,5

5,5

Håbo

9,2

7,5

7,4

9,3

8,4

9,4

7,8

6,4

6,1

8,6

Knivsta

12,4

8,6

14,9

10,5

9,4

9,1

8,6

6,4

10,6

7,8

Tierp

9,5

7,0

6,7

8,9

6,6

5,9

4

4

5,7

5,5

Uppsala

15,0

13,5

13,3

12,8

12,2

11,1

13,4

7,4

10,6

9,5

Älvkarleby

8,3

9,8

5,5

11,8

10,3

8,5

11

3,3

7

5,2

Östhammar

9,1

7,6

7,2

8,7

8,6

6,7

4,8

5,8

6,4

5,9

Uppsala län

12,6

11,3

11,5

11,2

10,7

10,0

10,9

6,8

9,1

8,4

Riket

11,8

11,0

10,6

9,6

9,3

8,9

8,6

6,9

8,1

8,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     

Högskolenybörjare totalt läsåren 2009/10-2018/19

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Enköping

299

298

296

254

263

285

222

183

254

212

Heby

67

67

77

61

70

71

56

52

53

56

Håbo

144

130

123

129

132

124

117

84

107

114

Knivsta

120

102

131

127

94

112

104

84

128

115

Tierp

138

128

126

128

128

113

100

81

110

101

Uppsala

2 138

1 937

1 864

1 854

1 760

1 661

1 847

1 185

1 622

1 633

Älvkarleby

51

50

51

58

46

51

53

23

52

44

Östhammar

147

140

130

153

156

113

89

83

99

98

Uppsala län

3 104

2 852

2 798

2 764

2 649

2 530

2 588

1 775

2 425

2 373

Riket

81 564

75 966

70 932

68 114

65 771

63 747

62 380

48 435

61 973

63 628

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

Enköping

12,7

12,6

12,4

10,7

11,0

11,9

9,1

7,3

10,1

8,3

Heby

8,6

8,6

9,9

7,9

9,1

9,2

7,3

6,7

6,8

7,2

Håbo

12,2

10,9

10,4

10,9

11,2

10,5

9,9

7,0

8,8

9,2

Knivsta

13,8

11,5

14,6

14,0

10,3

11,9

10,6

8,4

12,3

10,6

Tierp

11,9

11,0

10,9

11,0

11,1

9,8

8,6

6,9

9,3

8,5

Uppsala

16,7

15,0

14,3

14,1

13,3

12,5

13,8

8,7

11,7

11,5

Älvkarleby

9,4

9,3

9,6

11,0

8,7

9,7

10,0

4,3

9,9

8,5

Östhammar

11,8

11,3

10,5

12,5

12,8

9,4

7,4

6,9

8,3

8,2

Uppsala län

14,8

13,5

13,2

13,0

12,4

11,8

12,0

8,1

10,9

10,5

Riket

14,2

13,2

12,3

11,7

11,3

10,9

10,6

8,2

10,3

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta