Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Enköping 48,4 39,3 43,8
Heby 28,8 24,5 26,8
Håbo 48,3 40,3 44,6
Knivsta 63,8 41,5 54,1
Tierp 54,5 22,9 38,0
Uppsala 70,6 61,1 66,0
Älvkarleby 32,4 35,1 33,8
Östhammar 34,6 23,3 28,7
Uppsala län 60,3 48,7 54,6
Riket 50,7 38,9 44,9

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/15 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Enköping

37,6

40,9

50,0

47,0

45,3

49,8

49,6

47,1

49,5

52,5

48,4

Heby

31,8

52,4

39,2

31,6

36,2

38,2

33,3

29,0

29,1

37,9

28,8

Håbo

43,3

31,4

45,2

41,2

43,8

40,9

50,9

38,5

43,4

43,3

48,3

Knivsta

57,0

63,1

67,6

53,1

60,6

50,0

43,0

64,4

53,1

50,5

63,8

Tierp

42,1

44,4

41,6

37,2

46,6

42,5

36,4

45,5

49,6

45,6

54,5

Uppsala

65,2

67,2

64,6

67,2

69,3

71,3

66,6

69,5

69,1

70,5

70,6

Älvkarleby

35,5

40,0

36,8

28,9

43,9

35,6

36,2

39,1

33,3

16,7

32,4

Östhammar

43,9

42,6

36,7

43,1

44,6

44,0

41,7

49,7

49,6

41,3

34,6

Uppsala län

54,4

56,9

56,5

56,1

58,6

59,3

55,9

59,2

59,3

58,8

60,3

Riket

46,3

47,0

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Enköping

33,5

31,8

35,9

32,9

32,6

34,2

35,3

32,0

33,8

38,8

39,3

Heby

23,0

28,6

30,0

20,7

11,1

13,4

22,7

19,5

21,9

29,4

24,5

Håbo

37,9

35,5

29,7

30,1

36,6

33,3

32,3

31,2

34,8

40,6

40,3

Knivsta

45,8

47,9

38,8

41,9

51,6

36,1

45,2

46,4

47,6

41,4

41,5

Tierp

24,4

22,2

28,6

24,0

27,1

24,6

32,7

35,1

25,0

18,8

22,9

Uppsala

51,7

55,9

61,8

56,7

56,7

61,2

56,5

57,7

59,4

62,4

61,1

Älvkarleby

35,3

27,3

31,0

31,1

18,8

27,9

26,0

44,8

28,3

43,9

35,1

Östhammar

28,0

27,6

34,2

25,0

29,0

28,7

35,8

35,1

27,4

26,3

23,3

Uppsala län

43,2

44,8

48,7

45,1

45,1

46,4

45,9

47,7

47,1

49,6

48,7

Riket

35,2

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

Källa: Statistiska centralbyrån. Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01. Siffrorna för Uppsala län 2004 omfattar inte Heby

 

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/15 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Enköping

37,6

40,9

50,0

47,0

45,3

49,8

49,6

47,1

49,5

52,5

48,4

Heby

31,8

52,4

39,2

31,6

36,2

38,2

33,3

29,0

29,1

37,9

28,8

Håbo

43,3

31,4

45,2

41,2

43,8

40,9

50,9

38,5

43,4

43,3

48,3

Knivsta

57,0

63,1

67,6

53,1

60,6

50,0

43,0

64,4

53,1

50,5

63,8

Tierp

42,1

44,4

41,6

37,2

46,6

42,5

36,4

45,5

49,6

45,6

54,5

Uppsala

65,2

67,2

64,6

67,2

69,3

71,3

66,6

69,5

69,1

70,5

70,6

Älvkarleby

35,5

40,0

36,8

28,9

43,9

35,6

36,2

39,1

33,3

16,7

32,4

Östhammar

43,9

42,6

36,7

43,1

44,6

44,0

41,7

49,7

49,6

41,3

34,6

Uppsala län

54,4

56,9

56,5

56,1

58,6

59,3

55,9

59,2

59,3

58,8

60,3

Riket

46,3

47,0

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Enköping

33,5

31,8

35,9

32,9

32,6

34,2

35,3

32,0

33,8

38,8

39,3

Heby

23,0

28,6

30,0

20,7

11,1

13,4

22,7

19,5

21,9

29,4

24,5

Håbo

37,9

35,5

29,7

30,1

36,6

33,3

32,3

31,2

34,8

40,6

40,3

Knivsta

45,8

47,9

38,8

41,9

51,6

36,1

45,2

46,4

47,6

41,4

41,5

Tierp

24,4

22,2

28,6

24,0

27,1

24,6

32,7

35,1

25,0

18,8

22,9

Uppsala

51,7

55,9

61,8

56,7

56,7

61,2

56,5

57,7

59,4

62,4

61,1

Älvkarleby

35,3

27,3

31,0

31,1

18,8

27,9

26,0

44,8

28,3

43,9

35,1

Östhammar

28,0

27,6

34,2

25,0

29,0

28,7

35,8

35,1

27,4

26,3

23,3

Uppsala län

43,2

44,8

48,7

45,1

45,1

46,4

45,9

47,7

47,1

49,6

48,7

Riket

35,2

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

Källa: Statistiska centralbyrån. Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01. Siffrorna för Uppsala län 2004 omfattar inte Heby

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/05-2014/15 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/05=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2004/05=100

Kvinnor

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Enköping

100

109

133

125

120

132

132

125

132

140

129

Heby

100

165

123

100

114

120

105

91

92

119

91

Håbo

100

73

104

95

101

94

118

89

100

100

112

Knivsta

100

111

119

93

106

88

75

113

93

89

112

Tierp

100

105

99

88

111

101

86

108

118

108

130

Uppsala

100

103

99

103

106

109

102

107

106

108

108

Älvkarleby

100

113

104

82

124

100

102

110

94

47

91

Östhammar

100

97

84

98

102

100

95

113

113

94

79

Uppsala län

100

105

104

103

108

109

103

109

109

108

111

Riket

100

102

104

107

111

106

104

103

104

108

109

Kommun/Region

Index läsår 2004/05=100

Män

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Enköping

100

95

107

98

97

102

105

95

101

116

117

Heby

100

124

130

90

48

58

99

85

95

128

107

Håbo

100

94

78

79

96

88

85

82

92

107

106

Knivsta

100

105

85

91

113

79

99

101

104

90

91

Tierp

100

91

117

98

111

101

134

144

102

77

94

Uppsala

100

108

120

110

110

118

109

112

115

121

118

Älvkarleby

100

77

88

88

53

79

74

127

80

124

100

Östhammar

100

99

122

89

103

102

128

125

98

94

83

Uppsala län

100

104

113

104

105

107

106

111

109

115

113

Riket