Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Enköping 48,4 40,1 44,1
Heby 36,2 25,0 30,5
Håbo 46,8 33,8 40,3
Knivsta 56,3 61,5 58,8
Tierp 52,7 24,2 36,4
Uppsala 74,6 57,5 66,3
Älvkarleby 36,7 13,0 26,4
Östhammar 39,8 33,3 36,2
Uppsala län 63,0 47,6 55,3
Riket 51,4 39,5 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Enköping 36,4 50,0 40,3 38,9 42,7 42,6 40,0 40,0 45,7 43,8 44,1
Heby 40,5 39,2 25,9 22,7 25,3 27,3 24,0 24,0 34,2 26,8 30,5
Håbo 33,7 45,2 36,2 40,5 37,5 40,9 34,9 34,9 41,9 44,6 40,3
Knivsta 55,1 67,6 47,3 57,1 43,5 44,1 54,9 54,9 46,6 54,1 58,8
Tierp 34,4 41,6 31,1 37,2 33,2 34,6 40,9 40,9 31,7 38,0 36,4
Uppsala 61,7 64,6 62,0 62,9 66,5 61,5 63,6 63,6 66,5 66,0 66,3
Älvkarleby 33,3 36,8 30,1 30,6 31,1 30,9 42,3 42,3 32,4 33,8 26,4
Östhammar 35,9 36,7 34,6 37,6 36,5 38,8 42,8 42,8 34,1 28,7 36,2
Uppsala län 51,0 56,5 50,7 51,9 53,1 50,9 53,5 53,5 54,3 54,6 55,3
Riket 41,1 48,2 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,2 45,1 44,9 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2005/06=100

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Enköping 100 137 111 107 117 117 110 110 126 120 121
Heby 100 97 64 56 63 67 59 59 84 66 75
Håbo 100 134 108 120 111 121 103 103 124 132 120
Knivsta 100 123 86 104 79 80 100 100 85 98 107
Tierp 100 121 90 108 96 101 119 119 92 111 106
Uppsala 100 105 100 102 108 100 103 103 108 107 107
Älvkarleby 100 111 90 92 93 93 127 127 97 102 79
Östhammar 100 102 96 105 102 108 119 119 95 80 101
Uppsala län 100 111 99 102 104 100 105 105 106 107 108
Riket 100 117 107 110 105 104 103 103 110 109 111

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta