Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Uppsala län Riket
1995/1996 40,5 37,0
1996/1997 45,8 38,2
1997/1998 45,3 39,6
1998/1999 46,3 42,7
1999/2000 48,6 42,7
2000/2001 54,1 45,9
2001/2002 53,9 44,8
2002/2003 53,1 43,9
2003/2004 51,8 42,3
2004/2005 49,0 40,9
2005/2006 51,0 41,1
2006/2007 52,7 42,5
2007/2008 50,7 43,9
2008/2009 51,9 45,1
2009/2010 53,1 43,0
2010/2011 50,9 42,5
2011/2012 53,5 42,2
2012/2013 53,2 42,5
2013/2014 54,3 45,1
2014/2015 54,6 44,9
2015/2016 55,3 45,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta