Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2019

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Enköping 143
Heby 78
Håbo 52
Knivsta 84
Tierp 136
Uppsala 153
Älvkarleby 53
Östhammar 110
Uppsala län 134
Riket 150
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2009-2019

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enköping 136 136 145 158 155 146 134 130 184 165 143
Heby 106 92 77 83 72 79 61 65 74 83 78
Håbo 61 59 65 72 67 63 60 57 58 55 52
Knivsta 40 52 45 56 52 76 76 71 83 76 84
Tierp 139 141 147 139 135 128 121 124 141 136 136
Uppsala 192 189 186 180 183 183 173 164 169 160 153
Älvkarleby 89 79 76 71 86 70 87 70 66 72 53
Östhammar 151 146 142 136 133 117 120 108 116 120 110
Uppsala län 159 163 163 67 154 153 145 138 149 142 134
Riket 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161 150
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enköping 100 100 107 116 114 107 99 96 135 121 105
Heby 100 87 73 78 68 75 57 61 70 78 73
Håbo 100 97 107 118 110 103 99 93 95 91 85
Knivsta 100 130 113 140 130 190 191 178 208 189 210
Tierp 100 101 106 100 97 92 87 89 101 98 98
Uppsala 100 98 97 94 95 95 90 85 88 84 80
Älvkarleby 100 89 85 80 96 79 98 78 75 81 60
Östhammar 100 97 94 90 88 77 79 72 77 79 73
Uppsala län 100 103 103 42 97 96 91 86 94 89 84
Riket 100 95 94 89 83 87 85 83 82 79 74

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta