Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2017

             

Uppsala län

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män          

Totalt          

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

7 748

11 529

19 277

8,3

12,1

10,3

Gymnasium högst 2 år

15 935

20 407

36 342

17,2

21,5

19,4

Gymnasium 3 år

18 733

21 510

40 243

20,2

22,7

21,4

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

13 803

13 650

27 453

14,9

14,4

14,6

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

31 880

21 603

53 483

34,3

22,8

28,5

Forskarutbildning

3 209

3 974

7 183

3,5

4,2

3,8

Uppgift saknas

1 515

2 277

3 792

1,6

2,4

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

92 823

94 950

187 773

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt            

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

250 864

351 868

602 732

9,9

13,4

11,7

Gymnasium högst 2 år

474 458

612 265

1 086 723

18,7

23,3

21,1

Gymnasium 3 år

541 644

622 419

1 164 063

21,4

23,7

22,6

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

401 168

397 392

798 560

15,8

15,1

15,5

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

792 000

535 541

1 327 541

31,3

20,4

25,7

Forskarutbildning

28 599

38 459

67 058

1,1

1,5

1,3

Uppgift saknas

44 242

66 743

110 985

1,7

2,5

2,2

Samtliga (hela befolkningen)

2 532 975

2 624 687

5 157 662

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2007-2017

                       

Uppsala län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

11,9

11,5

11,0

10,5

10,0

9,6

9,2

8,8

8,6

8,5

8,3

Gymnasium högst 2 år

25,5

24,6

23,7

22,8

22,0

21,3

20,5

19,7

18,8

18,0

17,2

Gymnasium 3 år

16,4

16,8

17,2

17,6

18,0

18,4

18,7

19,2

19,6

19,8

20,2

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,9

14,8

14,8

14,9

15,0

14,9

15,0

14,9

14,9

14,9

14,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

27,7

28,5

29,2

30,0

30,8

31,5

32,2

32,8

33,4

33,8

34,3

Forskarutbildning

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,4

3,5

Uppgift saknas

0,9

1,0

1,2

1,2

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,6

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

16,2

15,7

15,2

14,5

14,0

13,5

13,1

12,8

12,6

12,3

12,1

Gymnasium högst 2 år

27,2

26,7

26,2

25,6

25,0

24,7

24,1

23,6

23,0

22,3

21,5

Gymnasium 3 år

17,5

17,9

18,3

18,8

19,4

19,8

20,4

21,0

21,6

22,0

22,7

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,2

13,4

13,6

13,8

14,0

14,1

14,2

14,2

14,3

14,4

14,4

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

20,5

20,7

21,0

21,4

21,7

22,0

22,3

22,5

22,5

22,7

22,8

Forskarutbildning

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,2

4,2

Uppgift saknas

1,1

1,3

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

2,1

2,4

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

13,7

13,2

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4

10,2

9,9

Gymnasium högst 2 år

27,6

26,7

25,7

24,7

23,9

23,0

22,2

21,3

20,5

19,6

18,7

Gymnasium 3 år

17,8

18,1

18,5

18,9

19,3

19,7

20,0

20,4

20,8

21,0

21,4

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,1

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,6

15,7

15,8

15,8

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

23,9

24,8

25,6

26,4

27,3

28,1

28,8

29,5

30,1

30,7

31,3

Forskarutbildning

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

Uppgift saknas

1,2

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

17,9

17,3

16,8

16,3

15,7

15,2

14,8

14,4

14,1

13,8

13,4

Gymnasium högst 2 år

29,1

28,6

28,0

27,5

27,0

26,6

26,1

25,5

24,8

24,1

23,3

Gymnasium 3 år

19,1

19,4

19,8

20,2

20,7

21,1

21,6

22,1

22,6

23,1

23,7

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,6

13,7

13,9

14,1

14,4

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

17,5

17,9

18,2

18,6

18,9

19,2

19,5

19,8

20,0

20,2

20,4

Forskarutbildning

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

Uppgift saknas

1,6

1,7

1,8

1,9

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Utveckling av utbildningsnivå hos befolkningen 25-64 år. Index år 2007=100

                       

Uppsala län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

96

92

88

84

80

77

74

72

71

70

Gymnasium högst 2 år

100

97

93

89

86

83

80

77

74

71

67

Gymnasium 3 år

100

102

105

107

110

112

114

117

120

121

123

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

100

100

100

100

101

100

100

100

100

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

103

105

108

111

114

116

118

120

122

124

Forskarutbildning

100

104

109

113

116

121

124

128

130

132

133

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

97

94

89

86

83

81

79

78

76

75

Gymnasium högst 2 år

100

98

96

94

92

91

89

87

84

82

79

Gymnasium 3 år

100

103

105

108

111

114

117

120

123

126

130

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

103

105

106

107

107

107

108

108

109

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

101

102

104

106

107

109

110

109

110

111

Forskarutbildning

100

100

100

100

101

100

101

101

100

99

98

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

96

93

90

86

83

80

78

76

74

72

Gymnasium högst 2 år

100

97

93

90

86

83

80

77

74

71

68

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

109

111

113

115

117

118

120

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

101

102

102

103

103

104

104

105

105

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

104

107

111

114

117

120

123

126

128

131

Forskarutbildning

100

105

112

117

122

127

132

136

141

144

148

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

97

94

91

88

85

83

81

79

77

75

Gymnasium högst 2 år

100

98

96

94

93

91

90

88

85

83

80

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

109

111

113

116

119

121

124

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

103

104

106

107

108

109

110

111

112

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

104

106

108

110

111

113

114

115

117

Forskarutbildning

100

101

102

103

104

105

106

107

107

107

108

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta