Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2018

             

Uppsala län

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män          

Totalt          

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

7 777

11 480

19 257

8,2

11,8

10,1

Gymnasium högst 2 år

15 458

20 151

35 609

16,3

20,8

18,6

Gymnasium 3 år

19 193

22 362

41 555

20,3

23,1

21,7

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

14 041

14 083

28 124

14,8

14,5

14,7

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

33 105

22 301

55 406

35,0

23,0

28,9

Forskarutbildning

3 319

4 004

7 323

3,5

4,1

3,8

Uppgift saknas

1 703

2 536

4 239

1,8

2,6

2,2

Samtliga (hela befolkningen)

94 596

96 917

191 513

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt            

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

247 163

345 384

592 547

9,6

13,0

11,4

Gymnasium högst 2 år

459 315

601 164

1 060 479

17,9

22,6

20,3

Gymnasium 3 år

551 469

641 435

1 192 904

21,5

24,2

22,9

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

407 234

404 587

811 821

15,9

15,2

15,6

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

819 411

553 727

1 373 138

32,0

20,9

26,3

Forskarutbildning

29 808

39 075

68 883

1,2

1,5

1,3

Uppgift saknas

47 601

70 266

117 867

1,9

2,6

2,3

Samtliga (hela befolkningen)

2 562 001

2 655 638

5 217 639

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2008-2018

                       

Uppsala län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

11,5

11,0

10,5

10,0

9,6

9,2

8,8

8,6

8,5

8,3

8,2

Gymnasium högst 2 år

24,6

23,7

22,8

22,0

21,3

20,5

19,7

18,8

18,0

17,2

16,3

Gymnasium 3 år

16,8

17,2

17,6

18,0

18,4

18,7

19,2

19,6

19,8

20,2

20,3

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,8

14,8

14,9

15,0

14,9

15,0

14,9

14,9

14,9

14,9

14,8

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

28,5

29,2

30,0

30,8

31,5

32,2

32,8

33,4

33,8

34,3

35,0

Forskarutbildning

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,4

3,5

3,5

Uppgift saknas

1,0

1,2

1,2

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,6

1,8

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

15,7

15,2

14,5

14,0

13,5

13,1

12,8

12,6

12,3

12,1

11,8

Gymnasium högst 2 år

26,7

26,2

25,6

25,0

24,7

24,1

23,6

23,0

22,3

21,5

20,8

Gymnasium 3 år

17,9

18,3

18,8

19,4

19,8

20,4

21,0

21,6

22,0

22,7

23,1

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,4

13,6

13,8

14,0

14,1

14,2

14,2

14,3

14,4

14,4

14,5

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

20,7

21,0

21,4

21,7

22,0

22,3

22,5

22,5

22,7

22,8

23,0

Forskarutbildning

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,2

4,2

4,1

Uppgift saknas

1,3

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

2,1

2,4

2,6

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

13,2

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4

10,2

9,9

9,6

Gymnasium högst 2 år

26,7

25,7

24,7

23,9

23,0

22,2

21,3

20,5

19,6

18,7

17,9

Gymnasium 3 år

18,1

18,5

18,9

19,3

19,7

20,0

20,4

20,8

21,0

21,4

21,5

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,6

15,7

15,8

15,8

15,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

24,8

25,6

26,4

27,3

28,1

28,8

29,5

30,1

30,7

31,3

32,0

Forskarutbildning

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

Uppgift saknas

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

1,9

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

17,3

16,8

16,3

15,7

15,2

14,8

14,4

14,1

13,8

13,4

13,0

Gymnasium högst 2 år

28,6

28,0

27,5

27,0

26,6

26,1

25,5

24,8

24,1

23,3

22,6

Gymnasium 3 år

19,4

19,8

20,2

20,7

21,1

21,6

22,1

22,6

23,1

23,7

24,2

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,7

13,9

14,1

14,4

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

15,2

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

17,9

18,2

18,6

18,9

19,2

19,5

19,8

20,0

20,2

20,4

20,9

Forskarutbildning

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Uppgift saknas

1,7

1,8

1,9

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

2,6

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av utbildningsnivå hos befolkningen 25-64 år. Index år 2008=100

                       

Uppsala län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

95

91

87

83

80

77

75

74

72

71

Gymnasium högst 2 år

100

96

92

89

86

83

80

77

73

70

66

Gymnasium 3 år

100

102

105

107

109

111

114

117

118

120

121

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

101

101

100

101

100

100

101

100

100

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

105

108

110

113

115

117

119

120

123

Forskarutbildning

100

105

109

112

117

120

123

125

127

128

130

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

96

92

89

86

83

81

80

79

77

75

Gymnasium högst 2 år

100

98

96

94

92

90

88

86

84

80

78

Gymnasium 3 år

100

102

105

108

111

113

117

120

123

126

129

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

102

104

105

106

106

106

107

107

108

109

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

101

103

105

106

108

109

108

109

110

111

Forskarutbildning

100

100

100

100

100

101

101

100

99

98

97

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

96

93

90

86

83

81

79

77

75

73

Gymnasium högst 2 år

100

96

93

89

86

83

80

77

74

70

67

Gymnasium 3 år

100

102

104

107

109

111

113

115

116

118

119

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

102

102

103

103

104

104

104

105

105

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

103

107

110

113

116

119

121

124

126

129

Forskarutbildning

100

106

111

116

121

125

130

134

137

141

145

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

97

94

91

88

85

83

81

79

77

75

Gymnasium högst 2 år

100

98

96

94

93

91

89

87

84

82

79

Gymnasium 3 år

100

102

104

107

109

111

114

117

119

122

124

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

103

105

106

107

108

109

110

110

111

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

104

106

107

109

111

112

113

114

117

Forskarutbildning

100

101

102

103

104

105

106

106

106

107

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta