Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

 

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2019

                 

Högsta utbildningsnivå

Uppsala län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal        

Procent

Antal        

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

7 849

10,4

3 577

15,3

215 364

10,7

122 693

18,3

Gymn högst 2 år

16 053

21,2

3 906

16,7

458 958

22,8

131 624

19,6

Gymn mer än 2 år

20 342

26,9

2 961

12,7

566 545

28,1

93 752

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

10 834

14,3

3 550

15,2

312 769

15,5

96 526

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

17 450

23,1

5 602

24,0

423 937

21,1

144 973

21,6

Forskarutbildning

2 560

3,4

1 499

6,4

24 140

1,2

15 674

2,3

Uppgift saknas

458

0,6

2 257

9,7

11 576

0,6

65 043

9,7

Befolkning 25-64 år

75 546

100

23 352

100

2 013 289

100

670 285

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Uppsala län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal        

Procent

Antal        

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

4 273

5,9

3 456

14,7

120 905

6,3

121 328

18,3

Gymn högst 2 år

11 715

16,1

3 478

14,8

333 673

17,3

111 883

16,9

Gymn mer än 2 år

16 812

23,1

2 836

12,1

467 470

24,3

91 145

13,8

Eftergymn mindre än 3 år

10 951

15,0

3 299

14,1

316 626

16,4

94 230

14,2

Eftergymn 3 år eller mer

26 705

36,6

7 657

32,6

659 598

34,3

188 022

28,4

Forskarutbildning

2 156

3,0

1 220

5,2

18 760

1,0

12 002

1,8

Uppgift saknas

304

0,4

1 524

6,5

7 922

0,4

43 655

6,6

Befolkning 25-64 år

72 916

100

23 470

100

1 924 954

100

662 265

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta