Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2020-06-18
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2019

Kommun/Region Enkelresor per person
Arvika 15
Eda 15
Filipstad 24
Forshaga 14
Grums 24
Hagfors 13
Hammarö 24
Karlstad 21
Kil 19
Kristinehamn 19
Munkfors 20
Storfors 22
Sunne 18
Säffle 15
Torsby 9
Årjäng 9
Värmlands län 19
Riket 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2019

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Arvika 19 19 19 14 16 14 22 15 .. 15 16 15
Eda 27 9 9 12 13 14 22 10 .. 13 14 15
Filipstad 24 24 26 16 15 16 17 19 .. 21 21 24
Forshaga 19 20 24 20 18 15 11 12 .. 12 12 14
Grums 27 34 35 29 32 31 25 20 .. 14 18 24
Hagfors 13 17 20 14 15 25 19 18 .. 18 16 13
Hammarö 30 33 46 42 35 35 24 21 .. 27 21 24
Karlstad 36 43 35 35 30 26 25 25 23 22 21 21
Kil 27 26 27 20 15 16 21 14 .. 13 12 19
Kristinehamn 29 34 32 35 35 20 17 19 .. 20 18 19
Munkfors 24 22 39 33 11 9 19 12 .. 15 16 20
Storfors 22 20 20 22 16 18 14 25 .. 29 25 22
Sunne 15 13 29 18 7 15 9 17 .. 20 19 18
Säffle 23 17 26 20 20 20 16 11 .. 14 14 15
Torsby 22 21 25 11 8 6 10 10 .. 10 9 9
Årjäng 13 22 14 17 16 14 10 12 .. 9 11 9
Värmlands län 25 28 28 26 23 21 20 20 10 19 18 19
Riket 43 41 38 39 34 32 33 35 35 36 35 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2019

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Arvika 100 101 101 75 85 75 118 78 .. 79 83 81
Eda 100 35 34 45 49 53 83 39 .. 48 51 55
Filipstad 100 98 107 66 62 66 70 80 .. 86 87 99
Forshaga 100 105 126 105 95 79 58 65 .. 63 63 74
Grums 100 127 130 108 119 115 93 73 .. 53 69 88
Hagfors 100 127 150 105 113 188 143 135 .. 132 118 100
Hammarö 100 109 153 140 117 117 80 71 .. 91 70 81
Karlstad 100 120 98 98 84 73 70 69 64 62 59 59
Kil 100 96 98 73 55 58 77 52 .. 48 44 69
Kristinehamn 100 114 109 119 119 68 58 65 .. 69 62 63
Munkfors 100 92 164 139 46 38 80 50 .. 62 66 85
Storfors 100 94 92 101 73 83 64 115 .. 132 117 102
Sunne 100 87 199 124 48 103 62 118 .. 138 133 122
Säffle 100 75 115 89 89 89 71 50 .. 61 63 66
Torsby 100 96 115 51 37 28 46 45 .. 47 41 44
Årjäng 100 177 112 136 128 112 80 95 .. 75 90 73
Värmlands län 100 111 111 103 92 84 80 78 40 76 73 76
Riket 100 96 89 90 79 75 77 82 82 84 83 82

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta