Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2019-11-19
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Värmlands län 2008 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2019K3 110 20 130
2019K2 94 71 165
2019K1 32 45 77
2018K4 521 73 594
2018K3 169 41 210
2018K2 117 42 159
2018K1 178 80 258
2017K4 0 35 35
2017K3 0 67 67
2017K2 170 28 198
2017K1 163 78 241
2016K4 148 76 224
2016K3 248 26 274
2016K2 59 45 104
2016K1 32 48 80
2015K4 93 28 121
2015K3 0 20 20
2015K2 0 29 29
2015K1 18 40 58
2014K4 0 47 47
2014K3 0 10 10
2014K2 0 22 22
2014K1 18 50 68
2013K4 60 13 73
2013K3 54 15 69
2013K2 0 22 22
2013K1 30 37 67
2012K4 0 37 37
2012K3 0 19 19
2012K2 74 21 95
2012K1 42 25 67
2011K4 80 31 111
2011K3 78 13 91
2011K2 0 26 26
2011K1 54 36 90
2010K4 62 47 109
2010K3 30 37 67
2010K2 8 51 59
2010K1 43 62 105
2009K4 58 56 114
2009K3 112 35 147
2009K2 16 35 51
2009K1 6 79 85
2008K4 184 47 231
2008K3 18 38 56
2008K2 129 26 155
2008K1 78 63 141

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta