Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2018

             

Värmlands län          

Antal

Andelar (%)

Kvinnor      

Män            

Totalt        

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

6 322

8 803

15 125

9,4

12,5

11,0

Gymnasium högst 2 år

14 257

19 527

33 784

21,3

27,7

24,6

Gymnasium 3 år

16 010

20 272

36 282

23,9

28,7

26,4

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

10 049

9 659

19 708

15,0

13,7

14,3

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

18 927

10 095

29 022

28,2

14,3

21,1

Forskarutbildning

321

474

795

0,5

0,7

0,6

Uppgift saknas

1 176

1 699

2 875

1,8

2,4

2,1

Samtliga (hela befolkningen)

67 062

70 529

137 591

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

247 163

345 384

609 983

9,6

13,0

12,0

Gymnasium högst 2 år

459 315

601 164

1 114 358

17,9

22,6

21,9

Gymnasium 3 år

551 469

641 435

1 123 794

21,5

24,2

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

407 234

404 587

783 289

15,9

15,2

15,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

819 411

553 727

1 290 526

32,0

20,9

25,4

Forskarutbildning

29 808

39 075

65 205

1,2

1,5

1,3

Uppgift saknas

47 601

70 266

100 356

1,9

2,6

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

2 562 001

2 655 638

5 087 511

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             
             

 

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2008-2018

                       

Värmlands län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

13,1

12,5

12,0

11,4

11,0

10,5

10,2

9,9

9,7

9,6

9,4

Gymnasium högst 2 år

31,5

30,5

29,4

28,4

27,4

26,5

25,5

24,5

23,4

22,4

21,3

Gymnasium 3 år

18,4

18,9

19,5

20,1

20,7

21,2

21,9

22,4

22,9

23,4

23,9

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,4

14,5

14,7

14,8

14,9

14,9

14,9

15,0

15,1

15,1

15,0

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

21,1

22,1

22,9

23,9

24,5

25,3

25,9

26,4

26,9

27,5

28,2

Forskarutbildning

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Uppgift saknas

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

1,7

1,7

1,8

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

17,3

16,7

16,1

15,4

14,7

14,2

13,9

13,4

13,1

12,9

12,5

Gymnasium högst 2 år

34,2

33,8

33,2

32,9

32,5

32,0

31,3

30,5

29,5

28,5

27,7

Gymnasium 3 år

21,6

22,3

23,0

23,6

24,2

25,0

25,6

26,4

27,1

27,9

28,7

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

12,2

12,3

12,5

12,9

13,0

13,0

13,2

13,4

13,6

13,8

13,7

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

12,6

12,9

13,0

13,2

13,4

13,4

13,6

13,7

13,8

14,0

14,3

Forskarutbildning

0,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

Uppgift saknas

1,4

1,5

1,6

1,5

1,6

1,7

1,7

1,8

2,3

2,3

2,4

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

13,2

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4

10,2

9,9

9,6

Gymnasium högst 2 år

26,7

25,7

24,7

23,9

23,0

22,2

21,3

20,5

19,6

18,7

17,9

Gymnasium 3 år

18,1

18,5

18,9

19,3

19,7

20,0

20,4

20,8

21,0

21,4

21,5

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,6

15,7

15,8

15,8

15,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

24,8

25,6

26,4

27,3

28,1

28,8

29,5

30,1

30,7

31,3

32,0

Forskarutbildning

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

Uppgift saknas

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

1,9

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

17,3

16,8

16,3

15,7

15,2

14,8

14,4

14,1

13,8

13,4

13,0

Gymnasium högst 2 år

28,6

28,0

27,5

27,0

26,6

26,1

25,5

24,8

24,1

23,3

22,6

Gymnasium 3 år

19,4

19,8

20,2

20,7

21,1

21,6

22,1

22,6

23,1

23,7

24,2

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,7

13,9

14,1

14,4

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

15,2

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

17,9

18,2

18,6

18,9

19,2

19,5

19,8

20,0

20,2

20,4

20,9

Forskarutbildning

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Uppgift saknas

1,7

1,8

1,9

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

2,6

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av utbildningsnivå hos befolkningen 25-64 år. Index år 2008=100

                       

Värmlands län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

95

91

87

83

80

78

76

73

73

72

Gymnasium högst 2 år

100

97

93

90

87

84

81

78

74

71

68

Gymnasium 3 år

100

103

106

109

112

115

119

122

124

127

130

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

102

103

103

103

103

104

104

104

104

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

105

108

113

116

120

122

125

127

130

133

Forskarutbildning

100

107

111

122

129

130

136

144

151

157

163

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

97

93

89

85

82

80

78

76

74

72

Gymnasium högst 2 år

100

99

97

96

95

93

91

89

86

83

81

Gymnasium 3 år

100

103

107

109

112

116

119

122

125

129

133

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

102

105

106

107

108

110

111

112

112

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

103

105

106

106

108

109

109

111

113

Forskarutbildning

100

102

100

103

105

107

108

114

114

118

124

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

96

93

90

86

83

81

79

77

75

73

Gymnasium högst 2 år

100

96

93

89

86

83

80

77

74

70

67

Gymnasium 3 år

100

102

104

107

109

111

113

115

116

118

119

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

102

102

103

103

104

104

104

105

105

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

103

107

110

113

116

119

121

124

126

129

Forskarutbildning

100

106

111

116

121

125

130

134

137

141

145

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

97

94

91

88

85

83

81

79

77

75

Gymnasium högst 2 år

100

98

96

94

93

91

89

87

84

82

79

Gymnasium 3 år

100

102

104

107

109

111

114

117

119

122

124

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

103

105

106

107

108

109

110

110

111

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

104

106

107

109

111

112

113

114

117

Forskarutbildning

100

101

102

103

104

105

106

106

106

107

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta