Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2018-03-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västerbottens län till övriga län i riket 2016. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 660 1 128 1 788
Norrbottens län 530 1 011 1 541
Västernorrlands län 399 637 1 036
Västra Götalands län 152 292 444
Jämtlands län 84 161 245
Skåne län 75 165 240
Uppsala län 90 117 207
Gävleborgs län 73 94 167
Dalarnas län 42 64 106
Östergötlands län 38 51 89
Hallands län 34 36 70
Örebro län 24 41 65
Jönköpings län 22 41 63
Södermanlands län 31 32 63
Västmanlands län 23 39 62
Kronobergs län 18 31 49
Värmlands län 16 20 36
Kalmar län 13 13 26
Gotlands län 11 10 21
Blekinge län 5 15 20
Total 2 340 3 998 6 338

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta