Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2018-12-31 i Västerbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 274

7 849

2,7

2,9

2,9

3,0

5-9

7 563

8 022

2,8

3,0

2,9

3,1

10-14

7 182

7 560

2,7

2,8

2,8

3,0

15-19

6 942

7 648

2,6

2,8

2,6

2,9

20-24

9 031

9 692

3,3

3,6

2,8

3,0

25-29

9 913

11 203

3,7

4,1

3,5

3,7

30-34

8 294

9 156

3,1

3,4

3,3

3,5

35-39

7 793

8 332

2,9

3,1

3,1

3,2

40-44

7 608

8 108

2,8

3,0

3,0

3,2

45-49

7 731

8 011

2,9

3,0

3,2

3,3

50-54

8 270

8 653

3,1

3,2

3,3

3,4

55-59

7 583

7 820

2,8

2,9

2,9

3,0

60-64

7 986

7 991

3,0

3,0

2,8

2,8

65-69

7 789

7 930

2,9

2,9

2,7

2,7

70-74

7 590

7 786

2,8

2,9

2,8

2,7

75-79

5 882

5 127

2,2

1,9

2,0

1,9

80-84

4 240

3 402

1,6

1,3

1,4

1,1

85-89

2 794

1 841

1,0

0,7

1,0

0,6

90-94

1 413

688

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

311

102

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

36

8

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

133 225

136 929

49,3

50,7

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta