Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2018-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2017-12-31 i Västerbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 285

7 866

2,7

2,9

2,9

3,1

5-9

7 534

7 970

2,8

3,0

2,9

3,1

10-14

7 028

7 394

2,6

2,8

2,8

3,0

15-19

6 793

7 493

2,5

2,8

2,6

2,8

20-24

9 350

10 035

3,5

3,7

2,9

3,2

25-29

9 829

11 013

3,7

4,1

3,5

3,7

30-34

8 015

8 782

3,0

3,3

3,2

3,4

35-39

7 569

8 241

2,8

3,1

3,0

3,2

40-44

7 745

8 134

2,9

3,0

3,1

3,2

45-49

7 810

8 101

2,9

3,0

3,2

3,3

50-54

8 219

8 651

3,1

3,2

3,3

3,4

55-59

7 658

7 771

2,9

2,9

2,9

2,9

60-64

7 989

8 033

3,0

3,0

2,8

2,8

65-69

7 836

8 130

2,9

3,0

2,8

2,7

70-74

7 493

7 520

2,8

2,8

2,8

2,7

75-79

5 679

4 866

2,1

1,8

2,0

1,8

80-84

4 127

3 310

1,5

1,2

1,4

1,1

85-89

2 917

1 800

1,1

0,7

1,0

0,6

90-94

1 353

669

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

308

108

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

34

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

132 571

135 894

49,4

50,6

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta