Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2018-01-16
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2017 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Bjurholm 25,0 75,0
Dorotea 28,2 71,8
Lycksele 27,0 73,0
Malå 29,5 70,5
Nordmaling 29,3 70,7
Norsjö 32,4 67,6
Robertsfors 33,0 67,0
Skellefteå 31,4 68,6
Sorsele 24,2 75,8
Storuman 26,9 73,1
Umeå 33,3 66,7
Vilhelmina 32,6 67,4
Vindeln 34,7 65,3
Vännäs 32,2 67,8
Åsele 21,7 78,3
Västerbottens län 31,9 68,1
Riket 27,9 72,1
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2007-2017. Procent

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 21,9 21,5 25,0 27,1 23,6 26,7 34,2 25,9 35,1 31,0 25,0
Dorotea 21,0 19,6 19,7 25,8 13,0 17,9 23,5 23,4 29,3 34,4 28,2
Lycksele 19,1 20,5 22,6 21,3 24,2 25,4 22,7 25,7 27,7 28,5 27,0
Malå 23,9 24,9 26,8 22,6 24,9 22,4 22,2 23,8 27,7 27,5 29,5
Nordmaling 24,2 23,9 24,4 25,2 23,4 24,5 27,3 24,8 27,7 25,3 29,3
Norsjö 20,6 21,6 23,1 20,9 23,2 22,7 23,2 24,0 24,6 26,8 32,4
Robertsfors 26,4 26,4 27,7 26,1 30,0 26,7 26,9 27,3 28,3 30,0 33,0
Skellefteå 23,0 24,8 24,1 25,1 26,2 27,8 27,8 28,4 30,5 31,0 31,4
Sorsele 24,5 22,9 24,1 22,2 22,1 21,2 20,4 21,0 27,3 24,4 24,2
Storuman 23,6 23,1 22,3 23,3 24,3 26,2 25,2 28,6 24,5 27,0 26,9
Umeå 25,9 27,1 27,6 28,4 28,0 29,3 29,5 32,2 32,4 33,5 33,3
Vilhelmina 19,4 23,6 23,6 21,1 22,6 23,4 26,0 26,1 23,7 24,0 32,6
Vindeln 22,5 22,7 24,4 23,8 26,3 26,9 27,2 32,1 27,2 32,8 34,7
Vännäs 26,8 26,2 24,9 24,7 23,9 29,4 28,9 30,1 31,0 32,2 32,2
Åsele 22,3 19,3 22,5 21,1 20,2 17,5 22,7 23,5 26,3 21,1 21,7
Västerbottens län 24,3 25,5 25,8 26,3 26,6 27,9 28,1 29,8 30,7 31,6 31,9
Riket 20,8 21,5 22,3 23,1 23,7 24,4 24,4 25,0 26,2 27,0 27,9
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 100 98 114 124 108 122 156 119 160 142 114
Dorotea 100 93 94 123 62 85 112 111 139 163 134
Lycksele 100 107 118 111 127 133 118 134 145 149 141
Malå 100 104 112 94 104 94 93 100 116 115 123
Nordmaling 100 98 101 104 97 101 113 102 114 104 121
Norsjö 100 105 112 101 113 110 113 117 120 130 158
Robertsfors 100 100 105 99 114 101 102 103 108 114 125
Skellefteå 100 108 105 109 114 121 121 123 132 135 136
Sorsele 100 94 98 91 90 87 83 86 111 100 99
Storuman 100 98 95 99 103 111 107 121 104 115 114
Umeå 100 105 107 110 108 113 114 124 125 129 129
Vilhelmina 100 121 121 108 116 121 134 134 122 124 168
Vindeln 100 101 108 106 117 120 121 143 121 146 154
Vännäs 100 98 93 92 89 110 108 112 116 120 120
Åsele 100 87 101 95 90 79 102 105 118 95 98
Västerbottens län 100 105 106 108 109 115 116 123 126 130 131
Riket 100 103 107 111 114 117 117 120 126 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta