Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Bjurholm 29,0 71,0
Dorotea 37,8 62,2
Lycksele 30,0 70,0
Malå 32,0 68,0
Nordmaling 28,4 71,6
Norsjö 33,6 66,4
Robertsfors 30,7 69,3
Skellefteå 34,2 65,8
Sorsele 28,2 71,8
Storuman 28,4 71,6
Umeå 34,8 65,2
Vilhelmina 28,0 72,0
Vindeln 29,9 70,1
Vännäs 31,8 68,2
Åsele 23,3 76,7
Västerbottens län 33,5 66,5
Riket 29,3 70,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2008-2018. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjurholm 21,5 25,0 27,1 23,6 26,7 34,2 25,9 35,1 31,0 25,0 29,0
Dorotea 19,6 19,7 25,8 13,0 17,9 23,5 23,4 29,3 34,4 28,2 37,8
Lycksele 20,5 22,6 21,3 24,2 25,4 22,7 25,7 27,7 28,5 27,0 30,0
Malå 24,9 26,8 22,6 24,9 22,4 22,2 23,8 27,7 27,5 29,5 32,0
Nordmaling 23,9 24,4 25,2 23,4 24,5 27,3 24,8 27,7 25,3 29,3 28,4
Norsjö 21,6 23,1 20,9 23,2 22,7 23,2 24,0 24,6 26,8 32,4 33,6
Robertsfors 26,4 27,7 26,1 30,0 26,7 26,9 27,3 28,3 30,0 33,0 30,7
Skellefteå 24,8 24,1 25,1 26,2 27,8 27,8 28,4 30,5 31,0 31,4 34,2
Sorsele 22,9 24,1 22,2 22,1 21,2 20,4 21,0 27,3 24,4 24,2 28,2
Storuman 23,1 22,3 23,3 24,3 26,2 25,2 28,6 24,5 27,0 26,9 28,4
Umeå 27,1 27,6 28,4 28,0 29,3 29,5 32,2 32,4 33,5 33,3 34,8
Vilhelmina 23,6 23,6 21,1 22,6 23,4 26,0 26,1 23,7 24,0 32,6 28,0
Vindeln 22,7 24,4 23,8 26,3 26,9 27,2 32,1 27,2 32,8 34,7 29,9
Vännäs 26,2 24,9 24,7 23,9 29,4 28,9 30,1 31,0 32,2 32,2 31,8
Åsele 19,3 22,5 21,1 20,2 17,5 22,7 23,5 26,3 21,1 21,7 23,3
Västerbottens län 25,5 25,8 26,3 26,6 27,9 28,1 29,8 30,7 31,6 31,9 33,5
Riket 21,5 22,3 23,1 23,7 24,4 24,4 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjurholm 100 117 126 110 124 159 121 163 144 116 135
Dorotea 100 101 132 67 91 120 119 150 176 144 193
Lycksele 100 110 104 118 124 110 125 135 139 131 146
Malå 100 108 91 100 90 89 96 111 111 118 129
Nordmaling 100 102 105 98 103 114 104 116 106 123 119
Norsjö 100 107 97 107 105 107 111 114 124 150 156
Robertsfors 100 105 99 114 101 102 103 107 114 125 116
Skellefteå 100 97 101 105 112 112 114 123 125 127 138
Sorsele 100 105 97 96 93 89 92 119 106 106 123
Storuman 100 96 101 105 114 109 124 106 117 116 123
Umeå 100 102 105 103 108 109 119 119 124 123 128
Vilhelmina 100 100 89 96 99 110 111 100 102 138 118
Vindeln 100 107 105 116 118 120 141 120 145 153 132
Vännäs 100 95 94 91 112 110 115 118 123 123 121
Åsele 100 116 109 104 91 118 121 136 109 113 121
Västerbottens län 100 101 103 104 109 110 117 121 124 125 131
Riket 100 104 108 110 114 114 117 122 126 130 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta