Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Västerbottens län

Riket

 

Medborgarskapsland

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

381

14,4

7,3

 

Sverige

363

44,4

48,7

Sverige

253

9,6

13,7

 

Finland

86

10,5

4,3

Syrien

227

8,6

10,5

 

Norge

43

5,3

3,1

Finland

169

6,4

1,9

 

Tyskland

29

3,5

2,9

Eritrea

151

5,7

2,9

 

Indien

25

3,1

3,5

Europa utom EU28 och Norden

124

4,7

7,5

 

Kina

22

2,7

2,0

Irak

102

3,9

3,0

 

Storbritannien och Nordirland

19

2,3

1,6

Tyskland

80

3,0

1,8

 

Europa utom EU28 och Norden

16

2,0

2,3

Somalia

80

3,0

2,1

 

Polen

15

1,8

3,7

Iran

71

2,7

1,9

 

Irak

15

1,8

0,9

Storbritannien och Nordirland

59

2,2

1,6

 

Nordamerika

12

1,5

1,9

Indien

47

1,8

5,5

 

Sydamerika

12

1,5

0,9

Norge

45

1,7

1,5

 

Iran

11

1

0,5

Nordamerika

45

1,7

1,9

 

Rumänien

10

1,2

1,1

Kina

43

1,6

2,2

 

Danmark

8

1,0

3,6

Polen

22

0,8

2,9

 

Syrien

4

0,5

0,8

Rumänien

22

0,8

1,7

 

Oceanien

4

0,5

0,5

Sydamerika

19

0,7

1,5

 

Somalia

3

0,4

0,4

Oceanien

15

0,6

0,3

 

Afghanistan

2

0,2

0,2

Danmark

14

0,5

1,4

 

Island

1

0,1

0,8

Island

5

0,2

0,4

 

Eritrea

1

0,1

0,1

Statslös

20

0,8

1,5

 

Statslös

1

0,1

0,2

Okänt

9

0,3

0,3

 

Okänt

1

0,1

0,2

Övriga

642

24,3

24,7

 

Övriga

115

14,1

15,8

Samtliga                                  

2 645

100

100

 

Samtliga                                  

818

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta