Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2018-05-16
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2017 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Västerbottens län

Riket

 

Medborgarskapsland

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

655

19,4

7,8

 

Sverige

284

40,3

48,8

Syrien

398

11,8

14,5

 

Finland

80

11,4

4,6

Sverige

284

8,4

13,5

 

Tyskland

39

5,5

2,6

Irak

206

6,1

4,2

 

Norge

32

4,5

3,0

Eritrea

195

5,8

3,3

 

Indien

22

3,1

3,6

Finland

180

5,3

2,0

 

Europa utom EU28 och Norden

21

3,0

2,2

Somalia

119

3,5

2,0

 

Kina

19

2,7

2,3

Europa utom EU28 och Norden

101

3,0

5,9

 

Irak

16

2,3

0,9

Tyskland

79

2,3

1,7

 

Rumänien

15

2,1

1,0

Iran

57

1,7

1,6

 

Polen

13

1,8

3,4

Norge

56

1,7

1,5

 

Storbritannien och Nordirland

10

1,4

1,7

Storbritannien och Nordirland

49

1,5

1,4

 

Nordamerika

10

1,4

2,4

Indien

48

1,4

3,9

 

Danmark

7

1

4,4

Kina

45

1,3

1,9

 

Iran

6

0,9

0,6

Nordamerika

31

0,9

1,8

 

Somalia

4

0,6

0,4

Sydamerika

29

0,9

1,1

 

Sydamerika

4

0,6

1,1

Polen

24

0,7

3,0

 

Oceanien

4

0,6

0,5

Oceanien

17

0,5

0,3

 

Island

2

0,3

1,0

Rumänien

14

0,4

1,5

 

Eritrea

0

0,0

0,1

Danmark

12

0,4

1,3

 

Afghanistan

0

0,0

0,1

Island

5

0,1

0,5

 

Syrien

0

0,0

0,5

Statslös

18

0,5

3,1

 

Statslös

6

0,9

0,1

Okänt

20

0,6

0,4

 

Okänt

0

0,0

0,2

Övriga

726

21,6

21,9

 

Övriga

110

15,6

14,6

Samtliga                                  

3 368

100

100

 

Samtliga                                  

704

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta