Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Småhus per kommun

Senast uppdaterad 2011-06-29
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Bjurholm 595 177 772 22,9
Dorotea 600 476 1 076 44,2
Lycksele 2 733 386 3 119 12,4
Malå 793 65 858 7,6
Nordmaling 1 864 1 039 2 903 35,8
Norsjö 1 081 95 1 176 8,1
Robertsfors 1 752 1 259 3 011 41,8
Skellefteå 14 919 4 076 18 995 21,5
Sorsele 786 326 1 112 29,3
Storuman 1 857 2 601 4 458 58,3
Umeå 17 588 4 650 22 238 20,9
Vilhelmina 1 820 1 676 3 496 47,9
Vindeln 1 501 306 1 807 16,9
Vännäs 1 941 337 2 278 14,8
Åsele 811 107 918 11,7
Västerbottens län 50 641 17 576 68 217 25,8
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Antal fritidsbostäder 2005-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bjurholm

104

168

169

172

167

168

169

176

174

177

Dorotea

405

434

449

458

398

413

425

463

469

476

Lycksele

343

424

429

438

345

354

358

386

384

386

Malå

50

55

55

58

49

50

53

62

62

65

Nordmaling

934

1 006

1 013

1 014

1 010

1 015

1 020

1 030

1 034

1 039

Norsjö

111

75

75

80

72

74

76

89

87

95

Robertsfors

1 180

1 265

1 268

1 272

1 218

1 221

1 221

1 245

1 249

1 259

Skellefteå

3 592

3 848

3 872

3 914

3 820

3 853

3 904

4 009

4 040

4 076

Sorsele

352

245

249

257

269

283

288

300

312

326

Storuman

1 935

2 175

2 195

2 243

2 267

2 320

2 365

2 503

2 567

2 601

Umeå

4 409

4 509

4 513

4 504

4 471

4 495

4 523

4 620

4 644

4 650

Vilhelmina

1 199

1 317

1 334

1 376

1 403

1 457

1 498

1 603

1 644

1 676

Vindeln

213

302

304

306

273

272

278

293

297

306

Vännäs

317

348

352

357

330

331

332

335

337

337

Åsele

85

102

100

100

90

89

93

107

107

107

Västerbottens län

15 229

16 273

16 377

16 549

16 182

16 395

16 603

17 221

17 407

17 576

Riket

381 053

402 891

403 389

407 111

406 542

408 960

411 358

423 090

425 429

422 655

Fritidsbostädernas andel av samtliga småhus 2005-2014

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bjurholm

15,8

22,6

22,7

22,9

22,4

22,4

22,5

23,1

22,8

22,9

Dorotea

36,7

38,4

39,1

39,6

40,3

41,3

42,0

43,7

44,0

44,2

Lycksele

11,1

13,2

13,3

13,5

11,3

11,5

11,6

12,4

12,3

12,4

Malå

5,7

6,4

6,4

6,7

5,8

5,9

6,3

7,3

7,2

7,6

Nordmaling

33,6

35,3

35,4

35,3

35,4

35,5

35,5

35,6

35,7

35,8

Norsjö

8,9

6,4

6,3

6,7

6,3

6,4

6,6

7,6

7,4

8,1

Robertsfors

41,1

42,6

42,5

42,5

41,5

41,5

41,3

41,8

41,8

41,8

Skellefteå

19,8

20,8

20,9

21,0

20,6

20,7

20,8

21,2

21,3

21,5

Sorsele

30,2

24,0

24,4

24,8

25,8

26,6

26,9

27,6

28,4

29,3

Storuman

51,5

54,4

54,5

54,9

55,4

55,8

56,1

57,5

58,1

58,3

Umeå

21,7

21,8

21,5

21,2

20,9

20,9

20,8

21,0

21,0

20,9

Vilhelmina

40,3

42,6

42,8

43,4

43,8

44,6

45,3

46,9

47,5

47,9

Vindeln

12,5

16,6

16,6

16,7

15,4

15,3

15,6

16,4

16,5

16,9

Vännäs

14,5

15,6

15,7

15,7

14,7

14,7

14,7

14,8

14,8

14,8

Åsele

9,0

10,8

10,5

10,5

10,0

9,8

10,2

11,6

11,6

11,7

Västerbottens län

23,9

25,0

24,9

25,0

24,6

24,8

24,9

25,5

25,6

25,8

Riket

19,3

20,0

19,9

19,8

19,7

19,7

19,7

20,0

20,1

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antalet fritidsbostäder 2006-2014. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bjurholm 100 101 102 99 100 101 105 104 105
Dorotea 100 103 106 92 95 98 107 108 110
Lycksele 100 101 103 81 83 84 91 91 91
Malå 100 100 105 89 91 96 113 113 118
Nordmaling 100 101 101 100 101 101 102 103 103
Norsjö 100 100 107 96 99 101 119 116 127
Robertsfors 100 100 101 96 97 97 98 99 100
Skellefteå 100 101 102 99 100 101 104 105 106
Sorsele 100 102 105 110 116 118 122 127 133
Storuman 100 101 103 104 107 109 115 118 120
Umeå 100 100 100 99 100 100 102 103 103
Vilhelmina 100 101 104 107 111 114 122 125 127
Vindeln 100 101 101 90 90 92 97 98 101
Vännäs 100 101 103 95 95 95 96 97 97
Åsele 100 98 98 88 87 91 105 105 105
Västerbottens län 100 101 102 99 101 102 106 107 108
Riket 100 100 101 101 102 102 105 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta