Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-02-27
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2017-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Bjurholm

150

130

1 175

1 276

12,8

10,2

Dorotea

121

116

1 257

1 389

9,6

8,4

Lycksele

597

630

6 063

6 194

9,8

10,2

Malå

153

150

1 527

1 606

10,0

9,3

Nordmaling

331

317

3 448

3 655

9,6

8,7

Norsjö

193

219

1 965

2 121

9,8

10,3

Robertsfors

318

288

3 294

3 490

9,7

8,3

Skellefteå

3 017

3 109

35 831

36 892

8,4

8,4

Sorsele

144

165

1 188

1 328

12,1

12,4

Storuman

276

229

2 882

3 020

9,6

7,6

Umeå

7 219

7 392

62 334

62 746

11,6

11,8

Vilhelmina

285

305

3 312

3 475

8,6

8,8

Vindeln

283

254

2 657

2 755

10,7

9,2

Vännäs

353

356

4 286

4 490

8,2

7,9

Åsele

162

174

1 352

1 457

12,0

11,9

Västerbottens län

13 602

13 834

132 571

135 894

10,3

10,2

Riket

936 404

940 646

5 037 580

5 082 662

18,6

18,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta