Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2018-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Bjurholm

160

138

1 171

1 279

13,7

10,8

Dorotea

108

92

1 214

1 354

8,9

6,8

Lycksele

645

658

6 055

6 173

10,7

10,7

Malå

165

170

1 513

1 609

10,9

10,6

Nordmaling

342

346

3 465

3 653

9,9

9,5

Norsjö

200

217

1 968

2 126

10,2

10,2

Robertsfors

309

297

3 281

3 481

9,4

8,5

Skellefteå

3 053

3 174

35 609

36 858

8,6

8,6

Sorsele

138

166

1 181

1 341

11,7

12,4

Storuman

290

256

2 867

3 045

10,1

8,4

Umeå

7 648

7 806

63 283

63 836

12,1

12,2

Vilhelmina

282

286

3 311

3 441

8,5

8,3

Vindeln

303

281

2 662

2 774

11,4

10,1

Vännäs

356

381

4 301

4 484

8,3

8,5

Åsele

169

181

1 344

1 475

12,6

12,3

Västerbottens län

14 168

14 449

133 225

136 929

10,6

10,6

Riket

973 027

982 542

5 087 747

5 142 438

19,1

19,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta