Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2020-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2019

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Nord

Riket            

Region Nord

Riket

Brott mot liv och hälsa

6 970

91 438

7,8

8,9

Brott mot frihet och frid

12 297

164 049

13,7

16,0

Ärekränkningsbrott

855

12 190

1,0

1,2

Sexualbrott

2 157

23 197

2,4

2,3

Brott mot familj

104

1 627

0,1

0,2

Stöld, rån, m.m.

26 457

435 962

29,5

42,4

Bedrägeribrott

13 525

244 696

15,1

23,8

Förskingring o annan trolöshet

876

15 043

1,0

1,5

Brott mot borgenärer

633

14 884

0,7

1,4

Skadegörelsebrott

6 733

204 562

7,5

19,9

Brott mot allmänheten

1 173

17 838

1,3

1,7

Brott mot staten

2 575

34 761

2,9

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8 284

85 668

9,2

8,3

Brott mot narkotikastrafflagen

11 662

113 071

13,0

11,0

Övriga straffrättsliga brott

8 201

84 604

9,1

8,2

Summa brott

102 502

1 548 406

114,2

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2019

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Nord (Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

8,0

8,7

8,3

8,4

7,8

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

11,5

12,2

13,7

14,4

13,7

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

1,2

1,1

1,3

1,0

1,0

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

1,7

1,9

2,2

2,4

2,4

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

32,7

31,3

32,7

30,2

29,5

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

14,1

13,4

12,8

16,4

15,1

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

1,3

1,6

1,6

1,3

1,0

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

0,8

0,7

0,6

0,9

0,7

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

9,0

9,1

9,7

8,1

7,5

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

1,2

1,3

1,4

1,3

1,3

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

2,8

2,7

2,9

2,9

2,9

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

8,1

8,2

9,1

9,3

9,2

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

10,4

10,6

11,4

10,8

13,0

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

7,1

8,2

7,9

7,0

9,1

Summa brott

 

 

 

 

 

 

110,2

111,2

115,9

114,3

114,2

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Västerbottns län

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

Brott mot liv och hälsa

8,4

9,0

8,6

7,7

6,8

7,7

 

 

 

 

 

Brott mot frihet och frid

9,5

9,7

9,6

9,6

9,9

9,7

 

 

 

 

 

Ärekränkningsbrott

1,0

0,9

0,9

0,8

0,9

1,1

 

 

 

 

 

Sexualbrott

1,4

1,7

1,5

1,6

1,8

1,8

 

 

 

 

 

Brott mot familj

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

40,4

35,7

34,8

31,1

30,9

30,6

 

 

 

 

 

Bedrägeribrott

5,4

7,3

7,0

7,9

9,0

9,2

 

 

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,6

1,0

1,1

1,2

1,6

1,2

 

 

 

 

 

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,8

1,2

2,3

2,7

 

 

 

 

 

Skadegörelsebrott

9,3

7,4

7,3

7,0

6,8

6,2

 

 

 

 

 

Brott mot allmänheten

1,2

1,3

1,0

1,0

1,2

1,2

 

 

 

 

 

Brott mot staten

2,7

3,2

3,2

3,0

3,0

2,7

 

 

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

5,8

6,8

5,7

5,4

5,6

6,7

 

 

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

6,2

8,5

9,5

7,5

9,6

11,0

 

 

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

7,0

6,5

6,8

7,1

6,7

8,7

 

 

 

 

 

Summa brott

100,2

100,4

98,9

92,3

96,2

100,6

 

 

 

 

 

Brottstyp                          

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brott mot liv och hälsa

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

8,9

8,9

Brott mot frihet och frid

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

16,2

16,0

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

1,2

Sexualbrott

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

2,2

2,3

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

43,7

42,4

Bedrägeribrott

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

25,6

23,8

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

1,4

Skadegörelsebrott

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

18,6

19,9

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

1,7

1,7

Brott mot staten

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

3,4

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

9,1

8,3

Brott mot narkotikastrafflagen

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

10,5

11,0

Övriga straffrättsliga brott

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

7,9

8,2

Summa brott

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

152,4

150,6

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2019

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Nord (Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län)