Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2020-05-20
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2019 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Bjurholm 39
Dorotea 28
Lycksele 15
Malå 23
Nordmaling 17
Norsjö 29
Robertsfors 22
Skellefteå 21
Sorsele 25
Storuman 19
Umeå 30
Vilhelmina 11
Vindeln 27
Vännäs 30
Åsele 14
Västerbottens län 26
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2007-2019. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bjurholm 32 37 44 49 42 51 45 32 33 36 27 31 39
Dorotea 31 33 38 43 47 43 43 41 36 34 36 42 28
Lycksele .. 28 18 21 21 20 19 16 17 17 15 15 15
Malå 17 18 19 42 23 29 31 28 30 31 25 25 23
Nordmaling .. 22 39 38 35 25 23 .. 19 16 13 16 17
Norsjö 38 40 37 38 35 36 37 32 35 34 30 26 29
Robertsfors 24 25 25 25 25 34 33 23 29 18 18 20 22
Skellefteå 28 29 30 30 29 30 30 28 27 26 24 22 21
Sorsele 40 30 38 35 35 36 33 25 24 14 15 21 25
Storuman 11 9 11 17 18 17 15 11 14 18 15 18 19
Umeå 30 30 33 34 35 36 37 29 32 32 29 28 30
Vilhelmina 16 18 12 22 24 22 20 15 15 10 12 10 11
Vindeln 25 26 25 14 23 26 14 25 27 0 21 26 27
Vännäs 37 35 35 33 30 32 32 31 31 33 23 27 30
Åsele 37 37 42 41 37 37 35 24 26 30 19 13 14
Västerbottens län 29 29 30 32 31 32 32 26 30 27 25 25 26
Riket 19 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2007-2019. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bjurholm 100 116 139 155 133 160 143 102 104 115 86 97 122
Dorotea 100 105 122 139 152 137 139 131 114 109 114 136 88
Lycksele 100 63 75 74 70 69 58 60 60 55 53 55
Malå 100 105 113 250 133 169 185 167 180 185 146 149 138
Nordmaling 100 177 174 162 116 107 .. 89 75 60 72 80
Norsjö 100 104 98 99 90 94 97 82 92 90 78 67 75
Robertsfors 100 105 105 104 105 140 136 97 122 77 74 83 91
Skellefteå 100 103 108 107 105 108 107 101 96 94 86 80 75
Sorsele 100 74 95 88 86 89 82 62 59 35 37 52 62
Storuman 100 84 102 163 168 162 136 102 131 168 141 169 177
Umeå 100 99 109 113 114 120 121 95 106 105 95 93 101
Vilhelmina 100 112 72 138 148 137 125 96 91 60 75 64 70
Vindeln 100 102 98 54 90 101 57 99 107 0 82 101 106
Vännäs 100 95 95 90 81 87 86 84 84 91 62 73 80
Åsele 100 101 114 111 99 100 95 66 71 81 51 34 39
Västerbottens län 100 100 107 111 109 114 113 90 105 96 87 86 90
Riket 100 101 101 97 99 97 95 .. 86 73 69 67 67

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta